ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Integrietsskyddsmyndigheten dömer Polismyndigheten till 2,5 miljoner i böter för att man nyttjat ansiktsigenkänningsprogrammet Clearview AI – och därmed brutit mot brottsdatalagen.

Polismyndigheter världen runt har anlitat appen Clearview AI för att genom bildigenkänning spåra misstänkta brottslingar.

När Integritetskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, undersökte svenska polismyndigheten med avseende på Clearview AI fann man överträdelser mot brottsdatalagen.

Polisens invändningar om att det endast rört sig om enstaka individer som på eget initiativ testat programmet bedömdes sakna relevans i sammanhanget.

Det är enligt IMY främst genom sin bristfälliga ut- och fortbildning av personal samt genom frånvaron av konsekvensbedömning för ansiktsigenkänning som polismyndigheten befinns ha överträtt brottsdatalagen.

Utredningen har letts av Elena Mazzotti Pallard, jurist på IMY. Hon kommenterar:

Polismyndigheten har en tydlig lagstiftning kring hur personuppgifter ska behandlas, särskilt inom den brottsbekämpande verksamheten. Myndigheten har ett ansvar att säkerställa att personalen känner till vilka regler som gäller.

Polisen ska betala böter, utbilda personal, informera drabbade – samt radera alla data
Polisen åläggs nu betala 2,5 miljoner kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot brottsdatalagen i sin hantering av biometriska personuppgifter.

Förutom bötesstraffet ska polisen även utbilda personal i att implementera en lagenlig personuppgiftshantering.

Vidare ska man informera dem vars uppgifter finns i systemet och därefter radera alla dessa data.


  • Publicerad:
    2021-02-13 10:35