POLIS. En polisman med sin fru stoppades i tullen med en större mängd alkohol efter att ha kört av en Ålandsbåt. De hade valt att inte förtulla den stora mängden alkohol och har nu delgivits ett strafföreläggande.

Efter en dagskryssning med Ålandsbåten Rosella stoppades polismannen och dennes sambo i en tullkontroll i Kapellskärs hamn. Paret hade valt att inte deklarera sin last av sprit, öl och cigaretter, detta skriver Norrtälje tidningen.

Tullen genomsökte polismannens fordon, där hittade man 51 liter öl, 36 liter vin, 30 liter sprit och två limpor cigaretter. Ett strafföreläggande har tilldelats polismannen från åklagarmyndighetens särskilda åklagarkammare där han ska betala 150 dagsböter á 430 kronor. En summa på totalt 64 500 kronor för tullbrott.

I inledningen av brottsutredningen framkommer det att polisen och hans sambo delat på inköpet av varorna, ett strafföreläggande har därför redan delats ut till kvinnan på 63 000 kronor i böter.

Att betala föreläggandet har samma effekt som en dom i en domstol för den 60-åriga polisen, och väljer han att inte betala så väntar åtal.

Inget har framkommit om mannens anställning vid polisen påverkas negativt av detta tullbrott då det inte framkommer av brottsutredningen eller strafföreläggandet. Men det man med säkerhet vet är att han inte fick med sig något av varorna från sitt inköp på båten.


  • Publicerad:
    2021-03-22 19:25