Det var vid tiotiden på lördagskvällen den 13 augusti som polisen slog till mot en privat födelsedagsfest i Sollebrunn. Polisen hade fått tips om att ett antal unga regimkritiker skulle delta, och idkade därför spaning mot platsen.
Kalaset hölls i ett partytält som var upprest på tomten till födelsedags- barnets lägenhet. På kalaset deltog vänner, släktingar, grannar och förbipasserande som kom in och gratulerade. Bland dem som tittade förbi under kvällen – uppskattningsvis ett hundratal personer – fanns tre s k skinheads. Det var en relativt lugn fest; det var kanske sex personer på hela festen som drack alkohol, varav endast två drack något starkare än lättöl.
Enligt den regimtrogna tidningen Dagens Nyheter (14/8-00) skrek ungdomarna ”rasistiska slagord och ’sieg heil’ samtidigt som vit makt-musik dånade ur högtalarna.” Enligt en av dem som var med på festen, som har kontaktat Folktribunen, är detta lögn.
– Det förekom varken politiskt prat eller någon form av hetsstämning, hävdar han med bestämdhet. Ej heller förekom ”Hitler-hälsningar”, ”sieg heil-rop” eller ”hatmusik”. Det man sysselsatte sig med på kalaset var att äta smörgåstårta och sjunga födelsedagsvisor.

Politiska polisen slår till
Vid 22-tiden började de flesta bege sig hemåt. Förmodligen fruktade polisen, med all rätt, att festen höll på att avslutas, varför de beslutade att slå till. Vid ingripandet deltog bortåt ett femtiotal tungt beväpnade, uniformerade poliser, och minst ett tiotal civilklädda, varav några förmodligen var från Säpo. Enligt Göteborgsposten gick gripandet av de 27 ungdomarna ”snabbt och helt utan våld”, men det rimmar illa med de uppgifter Folktribunen har fått ta del av.
– 3 piketer, 2 radiobilar och 5-6 civilbilar kom framstörtande från sidogatorna utanför födelsedagsbarnets tomt, berättar vår källa. Fram välde poliser med hundar och k-pistar. De som hade oturen att ännu inte ha gett sig av blev beordrade att lägga sig på magen på marken. Några av poliserna tryckte sina k-pistar i nacken på ungdomarna. Polismännen sprang in i intilliggande lägenheter och grep bl a en person som låg och sov. Två personer, som hade oturen att passera förbi, greps också och tvingades ner på marken bredvid festdeltagarna.

Maktfullkomligt uppträdande
En pojke i 16-årsåldern hamnade i chock och låg och stirrade med vidöppna ögon omkring sig; vilket en polisman av det mer obalanserade slaget hade svårt att acceptera.
– En polisman sprang fram till honom, satte ett knä i ryggen, tog ett stryptag med batongen kring pojkens hals och drog hans huvud bakåt, samtidigt som han väste: ”Ge fan i att stirra din jävel.” Eftersom pojken befann sig i ett chocktillstånd kunde han inte ta till sig polismannens order, varför tilltaget upprepades tre gånger.
Några av ungdomarna hade fräckheten att fråga på vilka grunder de var gripna, men fick inget vettigt svar, utan bekläddes istället med handfängsel.
Ett befäl stod och skrek i en mobiltelefon.
– Vi tar in allihop, menade han, så får vi se vad vi kan sätta dem för när vi gjort husrannsakan.
Det verkar med andra ord ha varit en ren terroraktion från regimens politiska polis. Eftersom polisen vet att massmedia täcker för dem vid politiskt korrekta aktioner, och att alla högre chefsposter är politiskt tillsatta, kan de ta lätt på lagar och regler i sådana här fall.
Efter ungefär en timmes tid föstes de gripna in i en buss. De som hade beklätts med handbojor släpades och bars in i dessa. Bussen rullade in mot Göteborg, där ungdomarna sattes i celler och förhördes en efter en under hela natten. Ungdomarna delgavs misstanke om ”hets mot folkgrupp.”

Märklig resursfördelning
Samtidigt som Göteborgspolisen avdelat ansenliga resurser till ingripandet i Sollebrunn, pågick det s k Göteborgskalaset i Göteborg. Kvällen innan, på fredagen, utsattes bl a en 17-årig flicka för en rå gruppvåldtäkt av ett främlingsgäng inne i stadens centrala delar. Säkerligen skedde även ett flertal vålds- och sexualbrott under lördagen, varav några hade kunnat förhindras om det femtiotal poliser som agerade politisk polis i Sollebrunn istället hade patrullerat Göteborgs gator.
Till nästa nummer av pappersupplagan av Folktribunen ämnar vi ta reda på exakt vilka brott som begicks i Göteborg under lördagskvällen, i skydd av polisens snedvridna resursfördelning.

Svar på tal
Polisens talesman hävdade inför den regimtrogna median att ungdomarna i Sollebrunn hade burit sig ”svinaktigt” åt, och det må vara hänt, men vår källa ger honom svar på tal.
– Jag tycker han ska ta sig en god titt i spegeln och tala om hur han uppfattar sig själv, påpekar han för Folktribunen. Vad är man om man låter sin personal ta stryptag med batongen på en skräckslagen 16-årig pojke? Eller trycka en k-pist i nacken på en 15-årig flicka?


  • Publicerad:
    2000-08-18 00:00