Det engelska utbildningsministeriet planerar att förändra läroplanen för alla ämnen från engelska till hemkunskap i syftet att göra dem politiskt korrekta. Tanken är att genom förändringen understryka vikten av mångkultur.

Enligt Daily Mail har man redan, inom musiken, börjat lära ut indiska och kinesiska sånger och instrument samt exempelvis afrikanska trummor istället för att fokusera på inhemska sånger och instrument.

Inom matematiken och liknande ämnen vill man att extra fokus skall läggas på sådan ”fakta” som att siffran noll skapades av muslimer (vilket dock inte stämmer) och att man genom detta kan minska den så kallade ”islamfobin”.

När det sedan kommer till litteratur skall eleverna inte bara lära sig den klassiska litteraturen och inhemska författares verk utan man skall lägga tyngden på litteratur skriven av invandrade främlingar och sådan litteratur som förklarar hur svårt liv dessa invandrare och flyktingar har.

Inte alla är nöjda
Oppositionspolitikern, den konservative Douglas Carswell, ser inte med blida ögon på utbildningsminister Alan Johnsons förslag. Carswell menar att ministern försöker politisera skolan och att skolan under Labourstyret ”förvandlas till mångkulturella propagandamaskiner och klassrummen till laboratorier för politiskt korrekt tänkande”.

Läroplanen som har utarbetats av före detta lärare uttrycker klart och tydligt att lärarna MÅSTE påpeka den kulturella rikedomen så mycket som möjligt under varje lektion.


  • Publicerad:
    2007-02-01 00:00