I världen finns ett fåtal aktörer som kan anses vara alternativa nyhetskällor till de stora sionistisk-kapitalistiska mediebolag som bland annat vi i Sverige får våra nyheter ifrån. Ett av dem är ryska Russia Today och ett annat är iranska PressTV.

Den iranska TV-kanalen PressTV är ett internationellt mediebolag som sänder på engelska. Fram tills nu har invånare i Europa haft möjlighet att se PressTV och få en annan bild av det som sker i Mellanöstern eller i andra länder som USA och Israel för krig mot och exploaterar.

PressTV var exempelvis en av aktörerna som avslöjade de medielögner som de sionistiska mediebolagen i väst kablade ut under kriget mot Libyen. PressTV förhöll sig kritisk mot Gadaffis regim, men lät likt Russia Today röster komma fram som berättade på vilket sätt kriget mot Libyen var olagligt. PressTV rapporterade också när Nato dödade civila libyer med FN:s tysta medgivande. Inget av detta kunde ses i ”svensk” massmedia, som istället målade upp Gadaffi som en genomond skurk som ”förtrycker sitt eget folk” och framställde Natos och FN:s ”fredsbevarande styrkor” som ”befriare”. PressTV kan därför ses som en alternativ nyhetskälla som står i vägen för amerikanska/judiska strävanden i världen. I en tid när en invasion av Iran diskuteras anser nog vissa att en sådan aktör måste bort.

Nu har satellitoperatören Eutelsat stoppat PressTV, och 18 andra nyhetskanaler, också de iranska, att sända mot Europa. Eutelsat är den ledande satellitoperatören i Europa och sänder 4250 TV-kanaler och till 200 miljoner hem. En aktör som Eutelsat har alltså mycket att säga till om när det kommer till kontroll av informationsflödet. Eutelsat beskrivs som europeiskt, med säte i Frankrike, men deras VD, Michel de Rosen, är israelisk medborgare. PressTV skriver om Eutelsat att det är ett ”företag som länge dikterats av extremistiska grupper inom Israel, de militanta ultranationalisterna i Netanyahus Likud-regering”. Huruvida de Rosen själv är jude är ännu inte bekräftat.

Eutelsat har tidigare stängt ner Falun Gongs TV-kanal i Kina. Eutelsat hävdade att detta skulle ha berott på ”tekniska problem” men avslöjades senare av journalister. Eutelsat hade på inrådan av den kinesiska staten stängt ner Falun Gongs TV-kanal för att kunna göra affärer med Kina.

Enligt en talesperson från Eutelsat togs beslutet att stänga ned de iranska TV-kanalerna som ett led att ”inskärpa EU:s sanktioner” mot Iran. Journalistiska källor säger att direktivet kom från EU men EU förnekar detta. PressTV har ifrågasatt Eutelsats uttalande om skärpta sanktioner då det inte finns några sanktioner mot iransk media och kallar själva aktionen för olaglig. Följande skriver PressTV i en kommentar på sin hemsida:

”I ett steg att tysta alla alternativa nyhetskanaler som representerar de röstlösa, tog den europeiska israeliskt-ägda satellitoperatören Eutelsat 19 iranska nyhetskanaler abrupt och olagligt ur sändning den här veckan.

Iranska kanaler har erfarit månader av störningar mot sina program av europeiska satellitföretag.

Iranska nyhetskanaler som berörs av beslutet har försökt att bryta västvärldens monopol på nyhetssändning genom att återge de förtrycktas röster till världen, något som inte görs i västerländsk media.”

Även Russia Today har rapporterat om censuren mot iranska kanaler. Västerländsk media har dock inte i någon högre grad rapporterat om denna omfattande censur eller undersökt anklagelserna om att nobelfredsprismottagaren EU misstänks ligga bakom.

PressTV kan än så länge sända över Internet.

Relaterade inslag från PressTV:

Eutelsat removes 19 Iranian satellite TV channels

Zionists to blame for EU Press TV ban: American analyst

EU trying to avoid censorship blame 

Possible Israeli angle to Eutelsat Press TV ban issue, analyst says

France’s Eutelsat refuses to discuss Iran media ban


  • Publicerad:
    2012-10-21 22:21