Då och då dyker det upp information i publikationer som egentligen inte är menade för oss att se. Så till exempel en artikel i tidningen ”Jewish Quarterly” vilken publicerades vintern 2004. I denna artikel erkänner författaren den judiska dominansen inom pornografin.

Det är Nathan Abrams, professor i amerikansk historia vid universitetet i Aberdeen, som menar att det var judar som skapade den moderna pornografiindustrin för att underminera sina fienders moral. Här följer några citat från artikeln:

”En historia sällan berättad är den om judarna inom den pornografiska filmindustrin … det går inte att komma undan det faktum att judar där spelar en oproportionerlig stor roll.”

”Finns det en djupare orsak är den rent ekonomiska? … Al Goldstein, grundare av [tidningen] Screw sa, ’Enda orsaken till att judar håller på med pornografi är på grund av att vi tycker att Kristus suger.’ … Pornografin blev då ett sätt att besudla den kristna kulturen och, eftersom den tränger ända in i hjärtat på den amerikanska huvudfåran, blev dess subversiva karaktär än mer laddad.”

”Judisk inblandning kan ses som ett försök att försvaga den dominanta kulturen genom moralisk subversion.”

”Varför skulle vi skämmas över den judiska rollen inom porrindustrin? Judarnas roll har varit betydande och det är dags att någon skriver om det.”


  • Publicerad:
    2007-02-27 00:00