Under natten befann sig aktivister från Stockholms kampgrupper återigen ute för att sprida det nationella budskapet, medelst affischer och spraymallar. I Södertäljeområdet sattes en mängd affischer upp och ett flertal sprayningar med mall genomfördes. I Hägersten och Älvsjö sattes uppemot tvåhundra affischer upp och strax under hundra stycken mallsprayningar genomfördes. Propagandaarbetet förlöpte utan några som helst problem och med önskvärd spridning.

Liknande aktioner genomförs flera gånger varje vecka, runt om i Stockholm. Anslut dig till Svenska motståndsrörelsen idag!


  • Publicerad:
    2008-01-14 10:26