En medlem som studerar på Luleå tekniska universitet har inlett terminen med att under morgonen den 20/8 rensa upp bland röding-propagandan på campus.

På grund av väta kunde enbart en mindre mängd egen propaganda sättas upp.

cc3b78dd-6a34-4345-8d4b-12781d654260a4db87a3-0f31-44ff-896a-0604e3211b41


  • Publicerad:
    2016-08-21 17:30