Den senaste månaden har det satts upp strax över 2000 st. klistermärken, 150 st. stolpaffischer samt delats ut en stor mängd flygblad.
Det har även banderollats samt satts upp plakat vid ett flertal tillfällen runt omkring Borlänge.
Aktivister har även sanerat stora delar av Borlänge efter ”Peace and love-festivalen” då det har satts upp en del klistermärken från bl.a. Ung vänster, Revolutionära fronten och andra vänsterföreningar.
Nästet har även arrangerat två föreläsningar på temana Judar och dess historia samt om familjen Bernadotte, båda har varit välbesökta av både aktivister och andra nationella.


  • Publicerad:
    2010-07-16 14:10