MÅNGKULTUREN. Hovrätten slog fast tingsrättens dom mot en rasblandad pojke som vid ett tillfälle hade våldtagit en berusad sovande flicka och vid ett annat tillfälle en berusad sovande kvinna.

Den då 16-årige Jack Ehn (20001105-0036) våldtog vid två tillfällen under 2017 berusade sovande personer. Den 21 februari dömdes han vid Örebro tingsrätt för två fall av våldtäkt. Göta hovrätt fastställde sedan den 27 april 2018 tingsrättens dom.

Den första våldtäkten som Jack Ehn dömdes för begick han i Hallsberg februari 2017. En flicka på en fest hade druckit alldeles för mycket, spytt och somnat.

Från domen:

När man kommit dit förekom det en del alkoholförtäring och det var bland annat Ehn som bjöd henne på sprit. Hon blev mycket påverkad av spriten och spydde samt blev liggande på en soffa. Hon fick troligen sedermera hjälp så att hon hamnade i ett rum i en säng. Hon var inte medveten om vad som hände men vaknade på natten till av att Jack Ehn var hos henne och genomförde ett samlag. Hon har endast vaga minnesbilder av detta men har sett blåmärken på sin kropp och insett att det måste ha varit så att samlag ägt rum.

Flickans tjejkompisar hade flera gånger kört bort Jack Ehn från flickan då de ansåg att hon var på tok för full, men senare på kvällen så lyckades han ändå våldta henne. Blåmärkena var på halsen och verkar ha uppkommit efter att han tagit strypgrepp på henne.

Den andra våldtäkten begicks i Huddinge i augusti på en fest i en sommarstuga. På natten vaknade en kvinna av att Jack Ehn höll på att våldta henne. Hon ryckte till och han avbröt genast och gick iväg från sängen. Från SMS-konversation mellan kvinnan och Jack Ehn som rätten tog del av framgick att han visste att han hade gjort något som hon inte var med på.

Från domen:

Efter ett tag somnade hon och vaknade senare av att Jack Ehn fört in sin penis i hennes slida. Hon märkte att hennes brösthållare var neddragen och att trosorna var dragna åt sidan. Hon rykte till och Ehn avbröt sina förehavanden och lade sig i en annan säng. När hon kommit till sans blev hon chockerad av det inträffade …

Hans namn avslöjar det kanske inte, men ser man bilder på Jack Ehn så ser man att han inte är helt svensk. En närmare undersökning visar att han har en svensk pappa och en utländsk mamma.

Jack Ehns pappa verkar ha en förkärlek för utländska kvinnor. Som det ser ut verkar han ha fyra olika barn, som alla ser mer eller mindre utländska ut, med minst två olika kvinnor. Sedan är han i dagsläget tillsammans med ytterligare en utländsk kvinna, denna gång en asiat.

Jack Ehns mamma heter Blagica i andranamn. Söker man på detta namn så dyker nästan bara personer som bor i Makedonien upp. Bilder av mamman visar att hon inte verkar tillhöra den del av makedonierna som har europeisk härkomst.

Detta att utländska eller rasblandade personer som begår brott har svenskt eller nordiskt klingande namn blir allt vanligare. Allt fler nordbor rasblandar eller adopterar barn, vilket är ett problem eftersom personer med utländsk bakgrund är väldigt överrepresenterade i brott jämfört med etniska svenskar och eftersom detta till stor del har med arvsanlag att göra. Bara genom att noga gå kolla upp de som begår brott så kan vidden av rasfrämlingars och rasblandades överrepresentation i brott tydliggöras.

Speciellt stor är överrepresentationen hos personer med utländsk bakgrund för vålds- och sexualbrott, vilket bevisas av två svenska rapporter om invandrares brottslighet, vilka släpptes 1996 och 2005 av Brottsförebyggande Rådet.

På grund av hans ålder undslapp Jack Ehn fängelse och dömdes istället till ungdomsvård och 130 timmar ungdomstjänst. Bland annat ska han följa ett så kallat ungdomskontrakt som upprättats av socialtjänsten.

Källa:
Göta HR B726-18 Dom 2018-04-27


  • Publicerad:
    2018-04-27 13:10