INRIKES. Enligt Kronofogdens statistik är invandrare kraftigt överrepresenterade i myndighetens skuldregister. 

Invandrare är kraftigt överrepresenterade när det kommer till skulder hos Kronofogden. Inom gruppen är det hela 64 procent fler gäldenärer i förhållande till hur många de är i befolkningen. De främsta orsakerna uppges vara att de har låg utbildning, är arbetslösa och knappt har någon inkomst.

— Och då är ändå inte de 45 000 gäldenärer utan svenskt personnummer med i statistiken. Så förmodligen är överrepresentationen ännu högre, säger Davor Vuleta, som forskar i rättssociologi i Lund och är anställd hos Kronofogden och som i en studie gått igenom hur verkligheten ser ut.

Flera myndigheter så som exempelvis Konsumentverket och Finansinspektionen uppges dock arbeta tillsammans för att försöka bryta mönstret, men antalet skuldsatta rasfrämlingar fortsätter trots detta att ständigt öka.

En av de skulderna som är vanligast bland invandrarna är skatteskulder, men de är även överrepresenterade när det kommer till obetalda studieskulder, tv-licensavgifter och böter.

Källa:
Kraftig övervikt utlandsfödda hos Kronofogden


  • Publicerad:
    2018-05-28 18:05