EKONOMI. De svenska hushållen blir totalt sett mer skuldsatta samtidigt som ökningstakten minskar, visar nya siffror från SCB.

Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) fortsätter de svenska hushållen att öka sina banklån i snabbare takt än vad lönerna ökar.

Själva ökningstakten ska dock minska, men samtidigt blir hushållen totalt sett mer skuldsatta. I juli ökade hushållen sin lån med 6,2 procent i årstakt jämförelsevis med 6,9 procent i fjol.

Det som svenskarna främst lånar pengar till är bostäder, vilka utgör drygt 80 procent av hushållens lån. Sammanlagt så hade hushållen i juli lån på 3 927 miljarder kronor hos banker och finansbolag.

Källa:
Hushållens lån fortsätter att öka


  • Publicerad:
    2018-08-27 19:55