KLANSAMHÄLLET. Fyra rasfrämmande riksdagsledamöter i Sverige tillhör kriminella klaner, enligt en hittills hemlig polisrapport.

Bildmontage: Fria Tider.

Två rasfrämmande riksdagsledamöter i Sverige tillhörande Moderaterna, en kristdemokrat och en socialdemokrat tillhör kriminella klaner, enligt en hittills hemlig polisrapport.

I början av september avslöjade biträdande rikspolischef Mats Löfving att det finns ett 40-tal kriminella klaner i Sverige.

Dessa utgör det största hotet mot Sveriges representativa demokrati, säger NOA-chef Linda H Staaf. NOA är förkortning för Nationella operativa avdelningen. Det är en särskild underrättelseenhet inom polismyndigheten.

— De strävar efter att bygga upp ett parallellt samhälle med ett parallellt rättssystem där lojaliteten och makten ligger hos familjen istället för hos staten, sade Staaf till SVT.

— Ur ett systemhotande perspektiv är det mycket, mycket allvarligt, sade hon också.

Samtliga klaner som nämns i polisrapporten rörande de fyra utpekade klanmedlemmarna består av släktnätverk med ursprung i Mellanöstern, skriver Fria Tider som har fått tag i den hemliga rapporten i sin helhet.

Det finns fler kriminella klaner i Sverige än de som har Mellanösternbakgrund. Bland annat finns det somaliska klaner. Dessa stöder till exempel den islamistiska terrorgruppen al-Shabaab. Dessa har dock ännu inte undersökts av NOA.

I rapporten pekas ett 20-tal orter i Sverige ut där de klankriminella är verksamma. Polisrapporter namnger också 121 klankriminella invandrare med deras fullständiga namn och personnummer.

De 121 namngivna klanmedlemmarna är endast ett urval av de klankriminella i Sverige, men de har tagits med i rapporten eftersom de antingen bedöms ha en ”äldste”-roll i klanerna, alternativt är ”tongivande” eller ”särskilt brottsaktiva” aktörer.

Enligt polisen har de kriminella klanerna två mål: ”ekonomisk vinning och inflytande över lokalsamhället”.

Några av klanerna nöjer sig dock inte med makt på lokal nivå i de egna ockuperade områdena – de så kallde no go-zonerna i Sverige – utan har också medlemmar som syftar till att ta över delar av samhället och ordna fördelar för sina klaner; både på kommunal nivå och på riksnivå.

Några av de utpekade klanmedlemmarna i riksdagen sitter inte för närvarande på några mandat, men det gör Robert Halef som infiltrerat Kristdemokraterna. Halef har tidigare omnämnts som klankriminell, vilket även Nordfront rapporterat om.

Massut ”Metin” Ataseven och Edip Noyan, var båda två riksdagsledamöter för Moderaterna mellan åren 2010 och 2014.

Yilmaz Kerimo agerade som representant för Socialdemokraterna mellan 1998 och 2017, men egentligen representerade han en kriminell klan för de ökända Södertäljenätverken. Dessa är kriminella syrianer. De flesta medlemmar i den klanen har invandrat från Turkiet, skriver Fria Tider:

Enligt polisens rapport har Södertäljenätverket ”ojämförligt störst inflytande på det politiska livet på såväl kommunal som på nationell nivå”. De har ”möjliggörare och infiltratörer inom kommunal och statlig förvaltning. Polisens bedömning är att tongivande kriminella aktörer inom Södertäljenätverket har en god förmåga att knyta, för den kriminella verksamheten, strategiskt viktiga kontakter på tjänstemannanivå inom Södertälje kommun och inom myndigheter”.

 

Förutom i riksdagen har Södertäljenätverket dessutom representanter i Södertäljes kommunfullmäktige. De har infiltrerat kommunen med tjänstemän som hjälper klanen med exempelvis bygglov och klanmedlemmar jobbar på såväl Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen för att se till att klanen kommer över bidragspengar.

Eftersom de i rapporten utpekade personerna tillhör kriminella klaner, representerar de i riksdagen sina respektive klaner, inte Sverige eller svenska folket, konstaterar Fria Tider.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni som själv tillhör en klan, har dock sagt att det inte är något problem med klaner. De finns i hela världen och därmed även i Sverige eftersom Sverige numera är en mångkultur, säger Sabuni.


  • Publicerad:
    2020-09-24 19:45