REALISTEN. Under onsdagen meddelade Svenskarnas parti att deras webbtidning Realisten.se läggs ner.

Webbtidningen Realisten.se.

Webbtidningen Realisten.se.

Under onsdagen meddelade Realisten.se först att Björn Björkqvist avsäger sig sin roll som chefredaktör för webbtidningen. Några timmar senare meddelade Svenskarnas parti, som äger Realisten.se, att webbtidningen kommer att läggas ner.

Realisten.se har varit en stark konkurrent till Nordfront.se, men väljer alltså nu att lägga ner så att skribenter kan fokusera mer på magasinet Framåt.

Läs Svenskarnas partis pressmeddelande i sin helhet här:

Viktig information rörande Realisten.se från ägarna.

Realisten.se ägs som bekant av Svenskarnas parti även om tidningen som sådan har varit frikopplad från partiet och det funnits en tydlig redaktionell frihet. Under hela tidningens existens har den varit viktig och det har därför satsats resurser på den. Det har aktivt sökts efter fler medarbetare, i princip från första dagen, men facit är att det tyvärr har varit väldigt svårt att hitta varaktiga skribenter. Realisten.se har onekligen haft en viktig roll inom svensk nationalism och det finns mycket att tacka alla medarbetarna för, men när den nuvarande redaktören Björn Björkqvist tyvärr inte längre har för avsikt att fortsätta arbeta med Realisten.se så måste vi tyvärr inse och acceptera det kalla faktum att tidningen inte kan fortsätta drivas.

Det finns idag flera andra nyhetssidor på internet som förmedlar information ur ett i varierande grad svenskvänligt perspektiv och då vi har begränsade resurser måste vi satsa dessa där vi har högst konkurrenskraft och där vi kan fylla ett nytt tomrum inom detta verksamhetsområde.

Under tiden då magasinet Framåt har legat på is på grund av att resurserna till magasinet har omprioriterats till den intensiva valrörelsen under 2014, har tomrummet för ett mer granskande och djuplodande nationalistiskt magasin blivit allt mer uppenbart. Därför kommer arbetet med just magasinet Framåt att nu återigen få högre prioritet. Det första numret efter valet går iväg till tryckeriet vilken dag som helst nu och inom ett par veckor kommer tidningen återigen att finnas hos välsorterade återförsäljare och prenumeranter. De som löst prenumeration på Realisten.se kommer nu att få en likvärdig prenumeration på magasinet Framåt.

Vi vill tacka redaktören Björn Björkqvist i synnerhet, och vi tackar även alla de som har gett sitt stöd till tidningen samt alla medarbetare som arbetat hårt och dedikerat med Realisten.se: ert arbete med att sprida information, granska och upplysa svenskarna har varit fantastiskt..

Partiledningen,
Svenskarnas parti


  • Publicerad:
    2014-10-01 20:56