BROTTSBEKÄMPNING. Stefan Löfvens regering aviserar nya tag i försök att bekämpa det mångkulturella brottssamhället.

När statsminister Stefan Löfven under gårdagen läste upp sin regeringsförklaring i riksdagen aviserade han att den nya regeringen kommer att ta nya tag för att bekämpa kriminalitet. Bland annat kommer barn under 15 år som begår brott att utredas av polis, ej endast av socialtjänsten.

Polisen kommer också att få stöd i form av kraftigt utökade resurser. 10 000 fler poliser ska anställas, något som enligt Löfven kommer att kunna att genomföras eftersom ”rekordmånga kvinnor och män” söker sig till polisutbildningen.

Även hederliga medborgare påverkas
Även hederliga medborgare kommer att påverkas av den hårdare brottsbekämpningen. Snart kommer en ny proposition om lättade regler för datalagring. Polisen kommer att få rätt att själva besluta över kameraövervakning på allmän plats.

Ytterligare en lag kommer att innebära ett förbud mot oregistrerade kontantkort till mobiltelefoner.

— Vi är hårda både mot brotten och brottens orsaker. Samhället är alltid starkare än gängen, säger Stefan Löven om regeringens brottsbekämpning.

På debattforumet Flashback har en diskussionstråd bildats om de nya övervakningslagarna. En klar majoritet av debattörerna är kraftigt kritiska till lagförslagen.

”Illa. Storebror vill ha full kontroll över sina drönare.
De grovt kriminella komma bara använda målvakter i alla fall” skriver en användare.

”Ha aldrig er mobil i samma rum när ni snackar om något viktigt” skriver en annan.

”Bunkra upp med massa kort. Jag har redan 2 som jag använder o 10 i reserv” skriver en tredje.

Få ledamöter på plats i riksdagen
Det var ovanligt få riksdagsledamöter närvarande när Stefan Löfven läste upp sin regeringsförklaring.

Liberalen Robert Hannah kritiserar riksdagsledamöterna för detta:

Källor:
Regeringsförklaringen den 21 januari 2019
Twitter


  • Publicerad:
    2019-01-22 13:00