INRIKES Trots kritik från Lagrådet går regeringen vidare med lagstiftning som ska tillåta fortsatt kalkbrytning.

Regeringen går vidare med lagstiftningförslag som tagits fram i syfte att tillåta fortsatt kalkbrytning, trots kritik från Lagrådet om att förslaget kommer fungera som ett sätt att runda det avslag företaget Cementa fick på sin ansökan om fortsatt brytning utanför Slite på Gotland.

Lagar som syftar till att hjälpa eller stjälpa specifika grupper av medborgare eller företag passar inte, utan lagar ska vara generella menar Lagrådet.

Miljöpartiets Per Bolund beskriver syftet med lagstiftningen i ett svar till SVT:

— Förslagen syftar till att möjliggöra en regeringsprövning av en ansökan om ett tidsbegränsat tillstånd att bedriva kalkstenstäkt. En sådan ansökan får enligt förslaget lämnas in redan nu.

Näringsminister Ibrahim Baylan förklarade under en presskonferens varför han anser förslaget är viktigt:

— Brister i cementförsörjningen riskerar att skapa svallvågor i flera samhällssektorer. Ett driftstopp skulle därför riskera drabba verksamheter och leda till att hundratusentals varsel läggs och att enskilda medborgare drabbas.