POLITIK Regeringen lägger nu fram att Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga barn- och tvångsgifte. — Det här är nånting som vi har blundat för alldeles för länge, menar jämställdhetsministern.

Regeringen kommer nu, genom Jämställdhetsmyndigheten, kartlägga omfattningen av tvångs- och barnäktenskap.

Man kommer tillsätta en utredning som syftar till att belysa det importerade problemet. Sammanlagt skjuter man till 50 miljoner per år för att bekämpa bland annat prostitution och människohandel.

Hur arbetet ska utföras vet man inte ännu, enligt jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

— I skolan kan man ofta se varningssignaler gällande barn som ska föras ut ur landet, och då är det jätteviktigt att vi kan genomföra kunskapssatsningar så att personal har möjlighet att ingripa, säger ministern.

Arbetet ska redovisas senast februari 2025.