Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Regeringen ska kartlägga barnäktenskap

Ansvarig minister menar att man blundat för länge för problematiken Skjuter nu till 50 miljoner per år.

Inger Støjberg.

Riksrättsdom mot dansk ex-minister

Ministern delade på invandrarmän och deras barnafruar Döms i riksrätten för tjänstefel. 

Somalia tillåter män gifta sig med 10-åriga flickor

FRÄMMANDE RASBETEENDE. I Somalia är 34 procent av flickorna som gifts bort under 18 år, 16 procent under 15 år.

EU-domstolens avgörande: Fel att kalla profeten Mohammed för “pedofil” i Österrike

EUROPA. Under torsdagen meddelande EU-domstolen sin dom i ett åsiktsbrottsärende från Österrike, där en kvinna nekats att överklaga till högsta instans. EU-domstolen fastställer att det var korrekt av de österrikiska domstolarna att döma kvinnan och neka henne överklagande efter att hon under föreläsningar hade kallat profeten Mohammed för pedofil.

Över 200 000 barnäktenskap i USA

USA. Under en 15-års period ingicks över 200 000 barnäktenskap i USA. De yngsta brudarna var 10 år gamla.

Pedofiläktenskap genomförs var sjunde sekund i världen

PEDOFILI. Nordfront har tidigare rapporterat om den utbredda pedofilin på den afrikanska kontinenten. Nu har även organisationen Rädda Barnen släppt en rapport som visar att var sjunde sekund ingår ett flickebarn under 15 år i äktenskap.

Hundratals barn är gifta med vuxna män i Sverige

MASSINVANDRINGEN. Efter en utredning som Migrationsverket låtit utföra uppdagades det att 132 barn är gifta med äldre män i Sverige och mörkertalet är stort menar man.