USA. Under en 15-års period ingicks över 200 000 barnäktenskap i USA. De yngsta brudarna var 10 år gamla.

Enligt en ny studie som gjorts av organisationen Unchained At Last har 207 468 personer under 18 år ingått äktenskap i USA mellan åren 2000 till 2015. Siffrorna kan dock vara ännu högre då det finns tio delstater som inte presenterat någon statistik för barnäktenskap.

I USA ligger åldersgränsen för att få ingå äktenskap på 18 år men det finns vissa undantag. Om någon blir gravid eller om parternas föräldrar ger sitt samtycke är några av undantagen som görs.

87 procent av de som ingick äktenskap innan de fyllt 18 år var flickor och de flesta var 16-17 år gamla. Mer än 1 000 barn som var under 14 år har ingått äktenskap under den undersökta perioden. De yngsta var tre 10-åriga flickor från Tennessee som ingått äktenskap med män som var 24, 25 respektive 31 år gamla. Den yngsta brudgummen som finns med i undersökningen var 11 år när han gifte sig med en 27 år gammal kvinna.

De flesta som ingick äktenskap innan de fyllt 18 år gjorde det med personer som var mellan 18 till 29 år gamla. Endast 14 procent ingick äktenskap med någon som även den var minderårig. I några extrema fall har åldersspannet varit flera decennier. Till exempel gifte sig en 14-årig flicka med en 74-årig man i Alabama.

— Nästan all data visar på att flickor i städer inte gifter sig unga. Flickor från medelklassen eller välbärgade familjer gifter sig inte unga. Det här är ett fenomen på landsbygden och ett fenomen kopplat till fattigdom, säger Jeanne Smoot, jurist på Tahirih Justice Centre.

Delstaten New York ändrade nyligen sin lagstiftning kring äktenskap till att inga under 17 år får ingå äktenskap. Är man mellan 17 och 18 år kommer en individuell prövning att göras. Den gamla lagstiftningen i delstaten som var 80 år gammal möjliggjorde det för 14-åringar att ingå äktenskap.

Källa:
More than 200,000 children married in US over the last 15 years


  • Publicerad:
    2017-07-09 13:40