Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Stad i Tennessee inför förbud mot offentlig homosexualitet

Den nya ”garderob-lagen” tillämpas redan Homolobbyns största nederlag i modern tid?

Hat mot vita bakom Nashville-transans skolmassaker

FBI gjorde allt för att hemlighålla manifestet Framgår nu att hon fantiserade om att döda vita ”crackers” med ”moppgult hår”.

FBI vägrar släppa hbtq-massmördarens manifest

Påstår att innehållet är ”astronomiskt farligt” Kritiker tror att man fruktar ”våldsam motreaktion” mot transor.

BLM-demonstrant misshandlar hund – afrikaner efterlysta för djurplågeri

RASKRAVALLERNA. Afrikaner från Black Lives Matter misshandlar hund som befaras ha dödats.

Över 200 000 barnäktenskap i USA

USA. Under en 15-års period ingicks över 200 000 barnäktenskap i USA. De yngsta brudarna var 10 år gamla.