Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Över 200 000 barnäktenskap i USA

USA. Under en 15-års period ingicks över 200 000 barnäktenskap i USA. De yngsta brudarna var 10 år gamla.