EUROPA. Under torsdagen meddelande EU-domstolen sin dom i ett åsiktsbrottsärende från Österrike, där en kvinna nekats att överklaga till högsta instans. EU-domstolen fastställer att det var korrekt av de österrikiska domstolarna att döma kvinnan och neka henne överklagande efter att hon under föreläsningar hade kallat profeten Mohammed för pedofil.

I en dom från EU-domstolen som meddelades under torsdagen slår man fast att Europakonventionen inte medger rätten att kalla den muslimska profeten Mohammed för pedofil. Detta trots att han enligt muslimska källor som 56-åring gifte sig med den endast sex år gamla flickan Aisha – ett äktenskap som han fullbordade tre år senare.

Domen kom efter att en kvinna under invandringskritiska Frihetspartiets regi hade hållit flera föreläsningar där hon enligt det österrikiska rättssystemet hade smädat Mohammed. Framförallt handlade det om att hon tagit upp profetens barnäktenskap med Aisha och använt det som belägg för att Mohammed skulle vara pedofil.

Det handlar specifikt om tre uttalanden under kvinnans föreläsningar:

En av de största problemen vi måste hantera idag är att Mohammed ses som den ideale mannen, den perfekta människan, den perfekta muslimen. Det betyder att det främsta budet för den manlige muslimen är att imitera Mohammed, att leva hans liv. Detta sker inte i enlighet med vår sociala standard och våra lagar. Eftersom han var en krigsherre, han hade många kvinnor… För att formulera det så här, han gillade att göra det med barn. Och enligt våra standarder var han inte en perfekt människa. Vi har stora problem med det idag, att muslimer hamnar i konflikt med demokratin och vår värdegrund.

[…]

Den viktigaste av alla Hadith-samlingar som erkänns av alla muslimska skolor: Den viktigaste är Sahih Al-Bukhari. Om en Hadith citeras efter Bukhari kan man vara säker på att alla muslimer kommer att erkänna den. Och, tyvärr, i Sahih Al-Bukhari är detta med Aisha och barnsex skrivet….

[…]

Jag minns min syster, jag hade sagt detta flera gånger redan, när [S.W.] kom med sitt ökända uttalande i Graz, så ringde min syster till mig och frågade: ”För Guds skull. Sade du det till [S.W.]?” Till vilket jag svarade: ”Nej, det var inte jag, men du kan kolla upp det, det är inte direkt en hemlighet”. Och hon: ”Du kan inte säga det så!” Och jag: ”En 56-åring och en sexåring? Vad kallar du det? Ge mig ett exempel? Vad kallar vi det, om det inte är pedofili?” Hon: ”Nåväl, man måste omformulera det, säga det på ett mer diplomatiskt sätt”. Min syster är symptomatisk. Vi har hört det så många gånger. ”Det var andra tider” – det var inte okej då och det är inte okej idag. Punkt slut. Och det pågår än idag. Man kan aldrig godkänna något sådant. De skapar alla sin egen verklighet, eftersom sanningen är så grym.

EU-domstolen refererar till de olika österrikiska domstolarnas argument när de dömde kvinnan för ”offentligt nedvärderande av ett objekt för vördnad av en inhemsk kyrka eller religiös grupp” , och sedan nekade henne överklagan.

Enligt den regionala hovrätten, som i slutändan dömde kvinnan, var uttalandena ensidiga, subjektiva och inte tänkta att väcka en balanserad debatt om islam. Man menar att Mohammed inte alls kan kallas för pedofil, både eftersom han fortsatte att vara gift med Aisha livet ut, långt efter att hon blivit könsmogen, och för att Mohammed hade flertalet fruar och älskarinnor som var vuxna – bland annat hans första fru som ska ha varit femton år äldre än honom.

Enligt domstolens resonemang måste Mohammeds [barn]äktenskap med Aisha därför ses i ljuset av hans sexuella relationer med andra kvinnor, som var vuxna, eftersom den kliniska definitionen av pedofili är en exklusiv sexuell dragning till prepubertala barn.

Dessutom menar domstolen att den formen av äktenskap mellan vuxna och barn inte var något typiskt endast för islam eller Mohammed, och att dylika giftermål även skedde inom de europeiska kungahusen under samma tid.

Utifrån detta anser man att den fällande domen mot kvinnan var en nödvändig inskränkning av yttrandefriheten i Österrike för att bevara ”religiös fred” i landet.

I kvinnans överklagan till Wiens högsta domstol och senare till den nationella högsta domstolen – som båda kom att nekas – menade dock kvinnan att hon inte kritiserade Mohammed för att ha gift sig med den sexåriga Aisha, utan för att han enligt de religiösa skrifterna hade sex med henne när hon endast var nio år gammal. Hon menade vidare att hon i fallet inte använde den kliniska definitionen av pedofili, utan istället den allmänt vedertagna – nämligen att pedofili är att ha sexuellt umgänge med barn.

När kvinnan sedan vände sig till EU-domstolen hänvisade hon bland annat till Europakonventionen om yttrandefrihet. EU-domstolen är nämligen inte en överinstans för EU-ländernas respektive högsta domstolar, utan kan endast döma i frågan om de olika domstolarna har brutit mot Europakonventionen.

Men EU-domstolen menar att de österrikiska domstolarna har agerat helt korrekt, att de ”noga övervägt kvinnans rätt till yttrandefrihet och rätten för andra att få sina religiösa känslor skyddade”, samt att man tagit hänsyn till ”det legitima målet att bevara religiös fred i Österrike”. Domstolen menar således att kvinnan behandlas korrekt både enligt Österrikes grundlagar, men också enligt Europakonventionen.

Källa:
European Court of Human Rights: 25 October 2018 – Case of E.S. v. Aystria (Application no. 38450/12)


  • Publicerad:
    2018-10-26 13:00