FAKE NEWS. Debattören Ingrid Carlqvist framhärdar i sitt påstående att Nordiska motståndsrörelsen är emot yttrandefrihet. I ett nytt blogginlägg jämför hon organisationen med det mäktiga globalistorganet FN, som är känd för sitt yttrandefrihetsmotstånd.

Ingrid Carlqvist fortsätter att sprida felaktigheter om Nordiska motståndsrörelsen.

Den invandringskritiska radioprataren och debattören Ingrid Carlqvist lämnade i augusti Det fria Sverige (DFS) och därmed även sitt vice ordförandeskap för organisationen samt chefredaktörskap för dess nättidning Svegot. Under sin tid i DFS kom hon att vid flera tillfällen uttala sig negativt om Nordiska motståndsrörelsen, vilket ofta innefattade att hon spred direkta felaktigheter om organisationen.

Ett återkommande tema från Carlqvist har varit att Motståndsrörelsen skulle vara emot yttrandefrihet. Detta trots att Motståndsrörelsen förordar en stark yttrandefrihet i det politiska programmet Vår väg.

I ett inlägg på Carlqvist nya sajt Ingrid&Maria försöker hon nu återigen hävda att Motståndsrörelsen är yttrandefrihetsmotståndare, denna gång i samma kaliber som Förenta nationerna (FN).

I artikeln skriver Carlqvist om Bilderberggruppen, Kalergiplanen och ett nytt FN-fördrag som handlar om att säkerställa en fortsatt massinvandring till Europa och Västvärlden.

I en del av fördraget uppmanar FN sina medlemsländer att ”anta lagar och vidta åtgärder för att invandrare inte diskrimineras på grund av ras, färg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, egendom, födelse, funktionshinder eller andra skäl”, och i en annan punkt förespråkar man att länderna ska ”främja oberoende och objektiv kvalitetsrapportering av medier, inklusive internetbaserad information, bland annat genom att sensibilisera och utbilda mediepersonal på migrationsrelaterade frågor och terminologi” och samtidigt ”stoppa offentlig finansiering eller materiellt stöd till medier som systematiskt främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och andra former av diskriminering mot invandrare”– något som Carlqvist konstaterar handlar om tydliga uppmaningar till ytterligare inskränkningar i yttrandefriheten.

Carlqvist fortsätter artikeln med att plötsligt jämföra FN:s ståndpunkter med Nordiska motståndsrörelsens. ”Ironiskt nog ställer detta FN och Nordiska motståndsrörelsen, NMR, på samma sida. Båda vill behålla ”en omfattande yttrandefrihet”, men önskar sig vissa förbud. Medan NMR vill förbjuda svenskfientlig rapportering vill FN förbjuda invandrarfientlig sådan”, skriver Carlqvist och hänvisar till Vår väg.

Men i Vår väg kan man läsa:

I vår nya nordiska stat kommer det råda mer yttrandefrihet än idag men med tidigare nämnda inskränkningar för exempelvis hot mot person och grupp. Lagen om hets mot folkgrupp kommer att ersättas med lagar mot folkfientlig och subversiv propaganda och verksamhet. Dessa inskränkningar kommer dock gälla främst institutioner med makt, exempelvis media och annan opinionsdrivande verksamhet, inte enskilda individer.

Det kommer alltså att finnas betydligt större möjligheter att kritisera svenskar i det framtida Norden än vad man har att kritisera massinvandringen idag. Att kritisera makten eller att kritisera svenskar som folk på ett sakligt och konstruktivt sätt är inte samma sak som ”folkfientlig och subversiv propaganda” som mäktiga mediehus sysslar med. Det senare är vad som garanterar att FN kan få igenom fördrag som det ovan nämnda, samt den fortsatta massinvandringen och folkmordet på Nordens folk.

Medan FN vill inskränka yttrandefriheten ytterligare – som Carlqvist korrekt konstaterar – vill alltså Nordiska motståndsrörelsen att yttrandefriheten ska bli mer omfattande.

Nu kanske Carlqvist menar att total yttrandefrihet är det enda acceptabla, där till och med hot, förtal, barnpornografi och uppmaningar till grova brott går ostraffat. Men någon sådan statsbildning eller dylikt finns inte och har heller aldrig funnits. Mig veterligen finns inte heller någon seriös politisk rörelse som på allvar ser det som något att eftersträva.

Däremot finns det organisationer som värnar om och ser stora fördelar med att människor så långt det är praktiskt möjligt fritt kan utbyta tankar, åsikter och idéer utan hot om repressalier från makten. En av få politiska organisationer som verkligen lyfter fram detta i sitt politiska program är Nordiska motståndsrörelsen.

Trots detta väljer alltså Carlqvist att jämföra FN med en organisation som till skillnad från FN förespråkar mer yttrandefrihet, när hon istället kunde välja att jämföra FN med en av de hundratals organisationer som likt FN förespråkar mindre yttrandefrihet. Det kan inte tolkas som något annat än det många har misstänkt, nämligen en fortsatt stark illvilja mot Nordiska motståndsrörelsen från hennes sida.


  • Publicerad:
    2018-10-10 08:33