Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Polsk domstol ogiltigförklarar EU-lagstiftning

ÖVERSTATLIGHET. När polska författningsdomstolen underkänner EU-domstolens rätt att ogiltigförklara beslut tagna av den disciplinära nämnd som granskar Polens Högsta domstol - tros man ta ett viktig steg mot polexit.

Arg judinna erkänner att judarna anser européer vara deras fiender

JUDISK RASISM. Brooke Goldstein i USA anser att européer är onda antisemiter sedan EU tvingar slaktare att bedöva djur inför slakten. Smärtfri slakt är inte kosher.

EU-domstolen: Massövervakning av medborgare är inte tillåtet

EUROPA. Enligt EU-domstolen får inte medlemsstater massövervaka sina medborgare utan anledning. Detta efter en stämning från två organisationer som säger sig ta vara på EU-medborgares integritet.

EU-domstolens avgörande: Fel att kalla profeten Mohammed för “pedofil” i Österrike

EUROPA. Under torsdagen meddelande EU-domstolen sin dom i ett åsiktsbrottsärende från Österrike, där en kvinna nekats att överklaga till högsta instans. EU-domstolen fastställer att det var korrekt av de österrikiska domstolarna att döma kvinnan och neka henne överklagande efter att hon under föreläsningar hade kallat profeten Mohammed för pedofil.

EU-domstolen förbjuder granskning av fifflande politiker

EU. 47 000 extra i månaden i "bidrag" till alla politiker, pengar vars användning inte ska kunna granskas av allmänheten, det är det nya budet från den illa ansedda EU-domstolen.

Britter slipper betala barnbidrag till andra EU-medborgare

UTRIKES. Bara en vecka före britternas folkomröstning om EU-medlemsskapet kommer nu besked från EU-domstolen att de slipper betala barnbidrag till andra EU-medborgare. Tidpunkten beskrivs i media som ”delikat”.

Slovakien stämmer EU i Europadomstolen

EU. I ett försök att hindra EU från att genomföra det starkt kritiserade kvotsystemet för att fördela asylsökare inom unionen kommer Slovakien att stämma unionen i EU-domstolen i Luxemburg.