FOLKUTBYTET En ny dom från EU-domstolen fråntar medlemsländer såväl rätten att förvägra illegala invandrare möjlighet att söka asyl, som befogenheten att frihetsberöva dem under ansökningstiden.

En dom rörande Litauen som offentliggjordes av EU-domstolen under torsdagen klargör att ett medlemsland, även om så undantagstillstånd proklamerats där, saknar rätt att förvägra någon illegal migrant rätten att inkomma med en asylansökan.

Det var den 24 februari i år som undantagstillstånd proklamerades i Litauen, en åtgärd som bland annat begränsar befolkningens rörelsefrihet och ger myndigheter utökade möjligheter att kontrollera folks id-handlingar.

I den aktuella domen fastslås vidare att Litauen – i likhet med andra medlemsländer i motsvarande situation – helt saknar rätt frihetsberöva ”migranter” enkom med hänvisning till att de vistas olagligt i landet.