FOLKUTBYTET En nyligen genomförd undersökning avslöjar att sju av tio européer anser att deras länder tar emot för många migranter. Undersökningen, som täcker alla EU-medlemsländer, visar också en stark önskan om ökade åtgärder mot illegal invandring.

I en undersökning släppt av BVA Xsight för ARTE Europe Weekly för ungefär två veckor sedan, framgår det att sju av tio (71 procent) av européer anser att deras länder tar emot för många migranter. Undersökningen har genomförts i alla EU27 medlemsländer. Detta skriver El Pais, som också har medverkat i undersökningen.

Det land där flest av de tillfrågade anser att deras land tar emot för många migranter är Grekland, med hela 90 procent. I Sverige tycker 70 procent att de tar emot för många invandrare.

Förutom stort missnöje med antalet migranter, anser också 85 procent att EU borde vidta fler åtgärder mot illegal invandring. Deltagarna tillfrågades också om de anser att Europa idag behöver invandring; då svarade endast 39 procent ja.

Det ställdes också en fråga om de anser att invandringen är ett problem. Här kommer Bulgarien högst med 74% och Tjeckien precis bakom med 73%. I Italien, där det förekommer mest illegal invandring förra året (157 652 personer), anser dock endast 44% att invandringen är ett problem. Ännu färre italienare (14%) svarade att invandringen är deras huvudproblem.

Artikeln är en översättning av artikeln ”Syv av ti europeere mener landet deres tar inn for mange migranter” från frihetskamp.net.