Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Majoritet av européer vill se minskning av främlingar i sina länder

Sjuttio procent av svenskarna vill se minskning Greker högst ovilliga att ta emot främlingar.

Vänsterpartiet motsätter sig begränsning av föräldrapenningdagar till nyanlända främlingar

MASSINVANDRINGEN. Nyanlända främlingar med barn ges 480 föräldrapenningdagar per barn oavsett barnens ålder. Det föreslås nu en viss begränsning för att förmå bidragsinvandrarna att förvärvsarbeta. Vänsterpartiet motsätter sig detta och tycker att det ska vara ”lika för alla”.  

Nyanlända främlingar skulle praktisera på förskola – stoppades av oroliga småbarnsföräldrar

STOCKHOLM. På en förskola i centrala Stockholm var det tänkt att rasfrämlingar skulle placeras ut som praktikanter, men föräldrarna protesterade och förskoleledningen tvingas nu backa. Förskolechefen säger i ett uttalande att man gör detta av hänsyn till främlingarna som annars skulle kunna känna sig ovälkomna bland de små barnen.

Baldergymnasiet i Skellefteå blundar för främlingars sexuella trakasserier

SKELLEFTEÅ. Gymnasieskolan Balderskolan har länge haft stora problem med rasfrämlingar som trakasserar och förföljer svenska elever. Efter denna terminsstart har läget blivit så akut att elever går ut i lokaltidningen och anklagar lärarna för att blunda för problemet.

Föräldrar håller barn hemma från skola för att de inte ska misshandlas av främlingar

KRISTIANSTAD. Efter flertalet fall där nyanlända “flyktingbarn” misshandlat och trakasserat svenska barn på Centralskolan i Kristianstad väljer nu föräldrar att hålla barnen hemma för deras egen säkerhet. Rektorn skyller det hela på “brist i kommunikation” och uppmanar föräldrarna att “ha förståelse”.