STOCKHOLM. På en förskola i centrala Stockholm var det tänkt att rasfrämlingar skulle placeras ut som praktikanter, men föräldrarna protesterade och förskoleledningen tvingas nu backa. Förskolechefen säger i ett uttalande att man gör detta av hänsyn till främlingarna som annars skulle kunna känna sig ovälkomna bland de små barnen.

forskola

På en förskola i centrala Stockholm har man tidigare haft för avsikt att låta fämlingar göra praktik bland de små barnen. Oroliga föräldrar har dock protesterat kraftfullt vilket gjort att man från förskoleledningens håll nu backar.

Förskolechefen säger i ett uttalande att man väljer att avstå från den tilltänkta utplaceringen, detta av hänsyn till främlingarna som kanske inte skulle känna sig välkomna.

— Mellan raderna kan man avläsa en rädsla för det okända som kan kännas lite hotfullt. Vi valde därför att inte placera ut praktikanter på den tilltänkta förskolan eftersom det inte skulle kännas bra för praktikanterna att det finns föräldrar med sådana här uppfattningar, säger Margarita Sanchez, som är förskolechef.

För att få bukt med föräldrarnas ovilja att ha nyanlända främlingar som praktikanter på sina små barns förskola, kommer det till hösten att hållas ett möte där föräldrar, politiker och projektansvariga ska närvara.

Källa:
Skeptiska föräldrar stoppar nyanlända på förskola


  • Publicerad:
    2016-10-14 19:45