BARN. Norge ändrade nyligen sin lagstiftning och det är nu möjligt för barn under ett år att börja på dagis. Nu menar en forskare att detta kan vara direkt skadligt för barnet och påverka dess sociala kompetens senare i livet.

historielösa barn

Barn är redan från födseln känsliga för hur deras omgivning ser ut och vad den utsätter dem för.

Norges nya lagändring är inte bra för barnen menar den norska forskaren Trine Klette som har över 20 år av forskning kring barn i ryggen.

— Trots att vi i dag har massor av kunskap om de minsta barnens behov av stabilitet och en fastare tillvaro ser vi att yngre barn kommer att erbjudas plats på förskolan. Jag kan inte se hur det här utgår från det lilla barnets behov. Jag är verkligen orolig, säger hon.

Barn under ett år upplever mycket stress då de skiljs från föräldern och det är även påfrestande att träffa många nya vuxna och barn. Situationen kan påverka barnens sätt att relatera till människor senare i livet, i vuxen ålder.

— Detta kan påverka förmågan att hantera känslor senare i livet och hur de lyckas relatera till andra människor, säger Klette.

Ministern bakom lagändringen, Torbjörn Röe Isaksen, menar att det är viktigare att låta föräldrarna bestämma när deras barn är redo för dagis, detta trots att forskningen visar att lagändringen är direkt skadlig för befolkningen.

— Det finns inget mål från regeringen att yngre barn ska börja på förskola. Men med det nuvarande systemet tvingas föräldrar till obetald ledighet för att de inte får förskoleplats, säger han.

Källa:
Forskare: Skadligt för barn att börja på förskola för tidigt


  • Publicerad:
    2016-05-17 19:50