STOCKHOLM. Sverigefinska skolan på Kungsholmen i Stockholm har den senaste tiden fått objudna gäster på skolgården i form av zigenare som använder den som lägerplats. Numera måste skolgården rensas från skräp och matrester samt kläder och avföring varje morgon.

Den drabbade Sverigefinska skolan på Kungsholmen.

Sverigefinska skolans gårdsplan är öppen för allmänheten efter skoldagens slut vilket har lett till att så kallade EU-migranter eller zigenare använder den som lägerplats nattetid. Nästan dagligen måste skolgården spolas ren innan barnen ens kan vistas där ute. Att samla skräp, matrester, kläder och avföring hör också till morgonrutinerna numera. Lekanläggningarna används som skafferi, klädskåp samt övernattningsplats och skoltrappan för diverse toalettbestyr.

Ett servicebolag har anlitats för att avhysa de objudna gästerna varje morgon runt kl 6:00 så att skolgården är tom när förskolans barn anländer efter klockan 06:30. Skolans rektor Heli Lindström är bekymrad för barnens skull.

— Vi har redan i två år haft problem med hemlösa EU-migranter på skolgården och det finns ingenting vi kan göra. De använder skolgården som toalett och lämnar efter sig skräp, avföring, mat och kläder. Lärarna och vaktmästaren får städa skolgården om morgnarna innan barnen kommer. Vi har också varit tvungna att beställa spolning av gården för att få bort odören och vi har bommat igen lekstugan för att de flyttat in där, säger Lindström.

Polisen och socialmyndigheter är väl medvetna om den ohållbara situationen men väljer ändå att inte agera förutom att polisen har avhyst zigenare vid ett flertal tillfällen när de övernattat på allmänna platser. Enligt lagen är det förbjudet att tillfälligt bo på allmänna platser, vilket kan leda till bötesbelopp.

Enligt polisens uppskattning finns det ungefär 500 hemlösa zigenare från Östeuropa i Stockholm. Tidningen Mitt Kungsholmen hävdar att det snarare rör sig om uppemot 700 – 800 zigenare.

Källa:
Hemlösa har tagit över skolgården


  • Publicerad:
    2016-09-29 19:25