MASSINVANDRING. En  kvinna som kom till Eslöv som så kallad ”EU-migrant” har lyckats få rätt till socialbidrag. Detta efter att kvinnans barn erbjudits skolgång under en kort tid då kvinnan hade någon form av anställning. Domen i förvaltningsrätten kan nu komma att få konsekvenser även för andra kommuner i Sverige.

tiggande_tiggare_zigenare_kors-bort_harbarge_jonkoping_

Tack vare en dom i Förvaltningsrätten kan zigenare i hela landet snart komma att ta sitt tiggande även till kommuners socialkontor.

En så kallad ”EU-migrant” ska under en kortare tid ha haft någon form av anställning i Eslöv och efter att denna anställning tagit slut sökte kvinnan socialbidrag. Kommunen nekade dock eftersom de ansåg att kvinnan inte ens hade rätt att uppehålla sig i landet, då den automatiskt tagit slut sex månader efter att anställningen avslutats.

Förvaltningsrätten menar dock att eftersom kvinnans barn erbjudits skolgång under tiden som kvinnan hade denna ”kortare anställning”, så skulle hela kvinnans familj räknas som boende i Eslöv. Därmed skulle hon även ha rätt till försörjningsstöd från kommunen.

Att en person som varken studerar eller arbetar i landet lyckas ta del av socialbidrag kan få långtgående och negativa konsekvenser för många kommuner i Sverige. Det har nämligen skett även i andra kommuner att barn till zigenska tiggare från andra EU-länder erbjudits skolgång och då skulle även deras familjer kunna ha rätt till försörjningsstöd, detta trots att förvaltningsrättens dom inte är prejudicerande.

Lesley Holmberg (L), vice ordförande i nämnden för arbete och försörjning i Eslöv, menar att de bara gått efter barnkonventionen i detta fallet och att hon gärna hade sett ärendet tas upp i högre instans. Kommunen kunde ha fått fallet prövat i kammarrätten om de hade överklagat domen inom tre veckor, vilket inte gjordes.

Johan Forsell, som är Moderaternas talesperson för migrations- och socialförsäkringsfrågor, anser att detta är en orimlig lagstiftning och att sådana beslut bör tas på regeringsnivå så att kommunerna får vägledning i hur dessa frågor ska hanteras.

— Jag tycker inte det är rimligt att EU-migranter kan få försörjningsstöd när de inte arbetar eller studerar i Sverige, säger Forsell.

Källa:
EU-migrant får rätt till socialbidrag


  • Publicerad:
    2016-05-26 08:00