INRIKES. Ett nytt lagförslag underlättar för markägare att bli av med tiggare som slagit upp illegala läger. Kronofogdens nuvarande regler är inte anpassade för de så kallade EU-migranterna som väller in i landet och sätter upp olovliga bosättningar.

Enligt Kronofogdens nuvarande regelverk krävs identifikation av alla tiggare som olovligen ockuperar en privatpersons mark, för att kunna avlägsna dessa. Det har varit en både långsam och kostsam process för markägare att bli av med tiggare som slagit upp otillåtna läger.

— Vi vet att det är ett växande problem att människor som vistas tillfälligt i Sverige bosätter sig på mark utan att ha tillstånd. Det går inte i längden. Vi kan inte ha en situation där det växer upp en stor mängd illegala bosättningar, och kanske i förlängningen kåkstäder, sade Morgan Johannesson vid en presskonferens i Rosenbad.

Nu kommer utredaren Marie Åhrling med ett förslag om särskilt regelverk för dessa fall. Istället för benämningen avhysningar ska de kallas avlägsningar. Kraven om identifikation av alla illegala bosättare man önskar bli av med ska tas bort och kostnaden för detta ska sänkas från 600 kr per person till en engångssumma på 5000 kr, enligt det nya lagförslaget.

Det nya lagförslaget kommer dock inte per automatik att förkorta processen för en markägare att bli av med otillåtna bosättningar. Kronofogden förväntas kontakta Socialnämnden före en avhysning för att de ska kunna ”hjälpa” eventuella tiggarfamiljer som har barn.

Redan idag kan polisen med stöd av ordningslagen avhysa illegala bosättare direkt utan Kronofogdens inblandning.

Källa:
Lättare att avlägsna EU-migranter från privat mark


  • Publicerad:
    2016-05-27 16:10