INRIKES. Högsta förvaltningsdomstolen har nu förtydligat att kommuner inte behöver betala ut bidrag till illegala invandrare – om de inte själva vill det. Trots det är det väldigt många kommuner i landet som väljer att ändå skänka pengar till rasfrämlingar som egentligen ska utvisas.

Enligt en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen är inte kommuner skyldiga att ge bistånd till rasfrämlingar som fått avslag och befinner sig i Sverige illegalt. Däremot så får kommunerna ge ut pengar om de vill.

Fallet ifråga gäller en kvinna med tre barn som tidigare sökt asyl men fått avslag i alla instanser på sin ansökan, men vägrade att lämna landet. Hon ansökte om socialbidrag i Vännäs kommun i Västerbotten och fick ett nej. Hon överklagade då till förvaltningsrätten som beviljade ansökningen, varpå kommunen överklagade till kammarrätten som gav kommunen rätt. Fallet är nu avgjort hos Högsta Förvaltningsdomstolen en gång för alla.

En av de som har prövat fallet är justitierådet Thomas Bull, han har nu en förhoppning om att domen ska fungera vägledande för kommunerna.

— Förhoppningsvis ger den i alla fall vägledning om det är så att en del kommuner har trott att de var skyldiga att ge bistånd i sådana här situationer. Den gör väl förhoppningsvis också att kommunerna får klart för sig att socialtjänstlagen i och för sig inte hindrar dem från att ge ett stöd, säger han.

Däremot är det flera kommuner i Sverige som ändå väljer att betala ut bidrag till illegala invandrare som gömmer sig i landet när de egentligen ska avvisas, bland annat i Stockholm och Malmö. Men enligt domen gör dessa kommuner inget fel.

— Det vi har tagit ställning till är egentligen bara de fall där en kommun är skyldig ge någon bistånd, men det finns en bestämmelse i socialtjänstlagen att kommunen får ge stöd också i andra fall. Det står dem alltså helt fritt att göra det om de tycker att det är en lämplig lösning, avslutar Bull.

Källa:
Dom: Papperslösa har inte rätt till socialhjälp


  • Publicerad:
    2017-06-06 18:30