INRIKES. Högsta förvaltningsdomstolen slog tidigare under månaden fast att illegala invandrare inte har rätt till bidrag. Trots detta kommer bidragsutbetalningarna till dessa fortsätta i Malmö kommun.

Under torsdagen beslutade arbetsmarknads- och socialtjänstnämnden i Malmö kommun att fortsätta betala ut bidrag till illegala invandrare. Beslutet fattades trots att Högsta förvaltningsdomstolen den 5 juni slog fast att illegala invandrare inte alls har rätt till försörjningsstöd.

I en sammanfattning av domen skriver domstolen följande: ”Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.”

Malmömoderaterna är kritiska mot beslutet och menar att de rödgröna partierna ägnar sig åt lagtrots. Det moderata oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar säger till Kvällsposten att domen är väldigt tydlig med att illegala invandrare inte har rätt till stöd och att utbetalningarna därför borde upphöra.

Stadsjuristen Natalie Glotz Stade menar, trots domstolens avgörande, att Malmö kommun skulle bryta mot lagen om kommunen inte skulle erbjuda stöd till illegala invandrare.

— Vi stadsjurister kan inte läsa bort socialtjänstlagens bestämmelse om att vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för hjälpbehov vid nödsituationer och att det är en skyldighet, säger Glotz Stade till Sydsvenskan.

Källa:
Malmö fortsätter ge bidrag till papperslösa – trots dom


  • Publicerad:
    2017-06-27 09:15