INRIKES. I Göteborg finns det idag tusentals hemlösa, varav många barn. Den siffran stiger och i år har den ökat med tre procent.

Nordiska motståndsrörelsen anordnar soppkök för behövande svenskar.

Nordiska motståndsrörelsen anordnar soppkök för behövande svenskar.

3.926 vuxna och 1.693 barn räknas som hemlösa bara i Göteborg enligt en mätning som gjordes under april månad. Det är tre procent fler hemlösa än vad som uppmättes förra året. Ännu har man ingen lösning på problemet, men man utökar nu platserna på olika härbärgen för att ge folk tak över huvudet.

— Göteborg Stad försöker möta den akuta hemlösheten med tillfälligt tak över huvudet på olika sätt. Det är alltså ingen lösning utan åtgärder för att lösa akuta situationer, säger Malin Östling, verksamhetschef för boende och socialjour på Social resursförvaltning.

Kommunen har runt 30 egna boendeplatser men arbetar även med andra aktörer så som kyrkor för att utöka dessa.

— I vissa fall samarbetar staden med frivilliga organisationer och kyrkor för att hitta platser där människor kan sova om det är minusgrader, säger Östling.

Göteborgs kommun satsar särskilt på så kallade EU-migranter, eller zigenare som det också heter. Man har inrättat ett speciellt natthärbärge som heter Stjärnklart där man har öppen förskola, uppsökande arbete och ett dagcenter.

Hur många av de hemlösa som är svenskar framgår inte av statistiken som utgår från Socialstyrelsens definition där en hemlös inte behöver ha en akut boendesituation utan även kan vara en person som är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, stödboende eller HVB-hem och som kommer att skrivas ut inom tre månader och då saknar boende.

Inom Socialstyrelsens definition ingår även personer som har ett boende ordnat av kommunen där det föreligger särskilda regler och villkor eller en person som sökt bidrag för sin boendesituation och bor hos kompisar, släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt.

Källa:
Över 1 600 hemlösa barn i Göteborg


  • Publicerad:
    2016-11-01 20:15