Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Soppkök för utsatta svenskar = praktiserad nationalsocialism

Av Fredrik Vejdeland, 2016-02-25
fredrik.vejdeland@nordfront.se

ANALYS. Har Internetvänstern rätt när de hävdar att soppkök för utsatta svenskar är ett ”PR-trick”? Vad är populism och vad är inte populism? Fredrik Vejdeland reder ut begreppen.

soppkök göteborg

Under helgen anordnade Nordiska motståndsrörelsen ett soppkök för utsatta svenskar i Göteborg. Såväl mainstream-media som vänsterns nätkrigare på sociala medier och forum har haft det svårt att veta hur de egentligen ska hantera situationen. Den sociala stödaktionen rimmar nämligen väldigt dåligt med ”nazism”.

Taktiken från medias sida har varit att hetsa om helt andra saker i syfte att inga läsare ska koppla Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Göteborg den dagen till social verksamhet och soppkök.

Taktiken från den utomparlamentariska internetvänstern har varit att på sociala medier och forum öppet proklamera det som GP, GT och andra tidningar bara antyder – att Nordiska motståndsrörelsens soppkök för utsatta svenskar är ”populism” och ett ”PR-trick”.

Att bedriva soppkök är ju enligt dessa en omöjlighet eftersom att Nordiska motståndsrörelsen är ”nazister” och för att ”nazism” inte handlar om att hjälpa människor utan om att ”sparka nedåt”. Därmed blir vi bekännare av den ”nazistiska ideologin” några slags ulvar i fårakläder när vi genomför aktioner för utsatta.

Nationalsocialism – en motsats till ”nazism”
Problemet är att ”nazism” är ett begrepp som konstruerats av i huvudsak Hollywood och mainstream-media. Inga verkliga nationalsocialister har någonsin beskrivit som sig som ”nazister”, och det som massmedia bakat in i begreppet är vi nationalsocialister emot lika mycket som andra. ”Nazism” är en halmgubbe, det är ett fiktigt begrepp som massmedia definierat och sedan klistrar fast på vad som påstås är dess bekännare. I själva verket finns inga nazister, vilket Henrik Pihlström tidigare redogjort för.

Förutom att skapa ett begrepp som människor instinktivt ska reagera negativt på är ett annat syfte med ”nazism” att dölja de komponenter som nationalsocialismen står för – alltså nationalism och socialism. Om våra politiska motståndare skulle benämna oss för vad vi verkligen heter, blir det betydligt svårare att avfärda oss. Det går heller inte att vare sig utmåla eller antyda att soppkök för utsatta svenskar är ett ”PR-trick”.

Folkgemenskap – en grundbult inom nationalsocialismen
Självklart visste vi att den sociala aktionen i lördags skulle bli väl mottagen. Det fanns också en avsikt från vår sida att belysa att Göteborgs stad lägger 90 miljoner kronor på särskilda insatser för ”fattiga EU-migranter” medan såväl politiker som mainstream-media förfasas över särskilda insatser för svenska hemlösa. Med andra ord ville vi tydliggöra att utsatta svenskar är utsatta eftersom de svikits av en stat som inte har förmåga eller vilja att hjälpa dem.

Rudolf Kjellén

Statsvetarren och geopolitikens fader Rudolf Kjellén myntade begreppet folkgemenskap som innebar att alla delar av folket skulle samarbeta för att övervinna sociala orättvisor.

Men soppkök för utsatta svenskar är så mycket mer än så, det är en praktiserad form nationalsocialism. Den socialistiska delen av nationalsocialismen handlar om att hjälpa socialt utsatta människor ur vårt eget folk och att ena klasserna mot gemensamma mål.

Detta kallas för folkgemenskap, vilket är en grundbult inom nationalsocialismen. Folkgemenskap är ett begrepp som myntades av Göteborgsprofessorn Rudolf Kjellén (som även myntade och definierade nationalsocialismen) på tidigt 1900-tal, för att sedan blir volksgemeinschaft i det nationalsocialistiska Tyskland.

I Tyskland anordnade NSDAP soppkök redan på 1920-talet. När nationalsocialisterna sedan tog makten upprättades ”Grytsöndagen”, som sedermera utvecklades till ”Vinterhjälpen” – en välgörenhetsorganisation som med statens fulla stöd samlade ihop mat, pengar och kläder till behövande och vars mål var att ”stärka det tyska folkets sociala och nationella samhörighetskänsla”.

De tyska nationalsocialisternas socialpolitik fick världen att häpna och svenska socialdemokrater att företa studieresor till NS-Tyskland för att hämta inspiration till ”folkhemmet”. Den nationalsocialistiska staten gav jobb till fem miljoner arbetslösa tyskar, såg till att arbetarna fick bättre betalt än andra arbetare i Europa, införde uppsägningsskydd, tvingade företagen att förhålla sig till nya hälsoregler på arbetsplatserna och lagstiftade om en ny semesterlagstiftning som var den mest arbetarvänliga bland alla länder.

"Grytsöndagen" upprättades av det nationalsocialistiska Tyskland 1933 till förmån för socialt utsatta och hungriga medborgare under parollen: "Ingen ska behöva svälta eller frysa". Detta utvecklades senare till Winterhilfswerk de Deutschen Volkes (Vinterhjälpen) - en vägörenhetsorganisation som samlade ihop mat, pengar och kläder till behövande.

Matutdelning till socialt utsatta och hungriga medborgare i NS-Tyskland 1933. Winterhilfswerk des Deutschen Volkes (Vinterhjälpen) var en vägörenhetsorganisation för utsatta tyskar som arbetade under parollen: ”Ingen ska behöva svälta eller frysa”.

Med andra ord är det ett absurt påstående att Nordiska motståndsrörelsen aktivister skulle ha ägnat sig åt ”populism” när de visade social delaktighet med utsatta svenskar. De följde bara en gammal nationalsocialistisk tradition och agerade utifrån sin egen ideologi.

Endast nationalsocialistiskt styre kommer kunna hjälpa utsatta svenskar
Nordiska motståndsrörelsen har vissa uppsatta kritierier för hur ”Good will”-aktioner, exempelvis soppkök för utsatta svenskar, skall genomföras. Det måste bland annat klart och tydligt framgå varför de genomförs, av vilka samt kunna motiveras utifrån nationalsocialistisk grundsyn. Vi utför alltså inga aktioner för att framstå som godhetsriddare.

Vidare måste aktionens budskap synliggöra systemets ovilja eller oförmåga att hjälpa utsatta svenskar i nöd och klargöra att detta beror på att det är ett folkfientligt system som prioriterar andra folkgrupper framför sitt egna. I Göteborg är detta övertydligt: 90 miljoner kronor går till zigenska tiggare medan svenska hemlösa får frysa och svälta.

Genom soppkök och annan hjälp till utsatta, och av staten bedragna, svenskar, visar vi skillnaden mellan oss och systemet och ger en bild av vad för sorts samhälle vi kommer att bygga. De som ser oss dela ut soppa till utsatta svenskar får emellertid inte förledas att tro att vi lever i ett i grunden ganska bra samhälle där vi bara kan rätta till missförhållanden. I så fall har vi utfört aktionen fel eller informerat för dåligt. Missförhållandena är nämligen konsekvenser av det ruttna system vi lever i och dessa samhällsproblem kommer inte grundligt kunna lösas så länge detta system är intakt.

I 1920-talets Tyskland blev det ingen bestående förändring för utsatta tyskar hur många soppkök som än genomfördes av nationalsocialisterna. Det var först 1933, när nationalsocialisterna tog makten, som långvariga förändringar kunde ske. Först när ett folkfientligt system besegrats kunde ett nytt samhälle, uppbyggt på folkgemenskap, resa sig ur spillrorna.


  • Publicerad:
    2016-02-25 00:08