MEDIA. Allt fler unga upptäcker att Sverige var ett bättre land innan mångkulturen, under det så kallade Folkhemmet. Därför har statlig regimmedia som Sveriges Radio nu börjat med artiklar som ska förneka existensen av Folkhemmet. Nordfront återpublicerar här Fjällsjö Nyheters artikel i ämnet.

De folkhem som våra förfäder en gång byggde förnekas nu av statlig media.

De folkhem som våra förfäder en gång byggde förnekas nu av statlig media, samtidigt som nyliberalismen genom mångkultur nedmonterar välfärdsstaten helt öppet.

Politikerna, bland andra den före detta finansministern Anders Borg, erkänner nu öppet att framtida generationer i Sverige kommer att få det fattigare. Toppen är nådd och nu går det utför, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Men att folket förstår konsekvensen av detta och ser att Folkhemmet därmed var toppen, och att den nya botten kommer att nås via det mångkulturella samhället, gör makthavarna rädda.

Därför kommer nu en fortsättning på lögnen om att ”Sverige alltid varit mångkulturellt”. Den nya lögnen heter ”Folkhemmet fanns aldrig”. Genom dessa lögner ämnar makthavarna förinta historien och på orwellianskt sätt förklara att allting alltid varit som det är just nu (”Oceanien har alltid varit i krig mot Eurasien”). Så här skriver Sveriges Radio om Folkhemmet:

Man hyllar det gamla som kanske inte ens existerade, så att det är mer en drömbild man hyllar.

Sveriges Radio går så långt som till att hävda att Folkhemmet (som enligt SR nog aldrig fanns) förde oss ”tre minuter från atomkrig”.

Om vi tittar tillbaka på folkhemssverige kanske vi glömmer vissa saker som att vi var tre minuter från ett atomkrig.

Att Folkhemssverige inte ens hade kärnvapen bekymrar inte SR och deras ”expert”. Folkhemssverige, som nog inte fanns på riktigt, kunde ju ha orsakat ett kärnvapenkrig mellan USA och Sovjetunionen. Någon förklaring till detta, och vem som klockade de tre minuterna, får vi dock aldrig.

(En oppositionell teori är att när Sverige var ett Folkhem jobbade Sverige med att förhindra kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland. Medan nu när Sverige är en mångkultur jobbar Sverige med att starta ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland)

Folkhem vs. Mångkultur
Motsatsförhållandet mellan Folkhemssverige och det mångkulturella samhället är dock talande. Det är bra att det kommit upp i dagen. Man kan inte ha båda två, utan det ena utesluter det andra. De som hävdar att det mångkulturella samhället är bra måste hävda att Folkhemmet var dåligt.

(Eller göra som extremisterna och hävda att det mångkulturella samhället alltid funnits och att Folkhemssverige aldrig funnits).

Att mångkulturen ersätter (och helst också ska förinta minnet av) Folkhemmet betyder också att nyliberalismen ersätter välfärdsstaten. Därför att välfärdsstaten skapades av Folkhemmet och kan omöjligt överleva utan den ideologi som lagt grunden för den. Istället för välfärdsstat får vi nu nyliberalism, på grund av det mångkulturella samhället.

För i ett mångkulturellt Sverige där syrier bråkar med judar, judar bråkar med palestinier, palestinier bråkar med varandra, kurder bråkar med turkar, turkar bråkar med armenier, armenier bråkar med azerbajdzjaner osv är det svårt att enas om en gemensamt finansierad välfärd. Varje grupp kommer i bästa fall att finansiera sin egen välfärd, ofta på andra gruppers bekostnad.

Resultatet kommer att bli att alla grupper, även svenskar, på ett mekaniskt sätt tvingas välja nyliberalism.

Och detta är såklart planen för de som redan från början velat ha nyliberalism, men som i ett monokulturellt svenskt Sverige inte kunnat få folk att rösta för den. När sådana som Fredrik Reinfeldt öppnar Sveriges gränser för mångkulturen är det inte för att hjälpa de fattiga. Det är för att skapa ett samhälle där folket själva vill rösta för Nyliberalism.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2017-01-10 17:15