INRIKES. Tidigare var hemlöshet framförallt ett storstadsproblem. Men nu har fenomenet etablerat sig även i exempelvis mindre norrländska kommuner, som får allt fler hemlösa personer bland sina invånare.

Hemlöshet blir inte bara vanligare i Stockholm – nu har Bjurholm flest hemlösa per capita i Sverige.

Enligt en undersökning genomförd av Socialstyrelsen finns 33 000 personer i Sverige som lever i hemlöshet. Siffran tycks också öka för varje år, samtidigt som fenomenet spritt sig från storstäderna till mindre landsortskommuner.

Den kommun som idag har flest hemlösa per capita är den norrländska kommunen Bjurholm, som ligger i Västerbotten och Ångermanland. Kommunen är Sveriges minsta sett till antal invånare, men har så mycket som 110 hemlösa per 100 000 invånare.

På andra plats kommer Malmö, som har 90,8 hemlösa per 100 000 invånare, tätt följd av Burlöv med 89,5 och Södertälje med 77,2.

Trots att hemlösheten alltså ökar och sprider sig har knappt var femte kommun ett strukturerat arbete mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Dessutom har endast 19 procent av landets kommuner och stadsdelar en aktuell övergripande plan mot hemlöshet, skriver tidningen Hem & Hyra.

— Vi trodde att fler kommuner skulle ha en sådan plan efter att hemlösheten uppmärksammats i tidigare kartläggningar, säger Charlotta Fondén, utredare på Socialstyrelsen, till Hem & Hyra.

I varje kommun måste det finnas ett allmännyttigt bostadsbolag som kommunen har överenskommelse med för att säkerställa att varje invånare kan få någonstans att bo. Men de flesta kommuner saknar en överenskommelse med lokala bostadsföretag och hyresvärdar, visar Socialstyrelsens granskning.

Endast 23 procent av kommunerna och stadsdelarna – 68 stycken – har en sådan överenskommelse på övergripande nivå och i individuella ärenden.

Enligt Hans Swärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet, blev hemlösheten i det närmaste utrotad i Sverige då man byggde de så kallade miljonprogrammen på 60- och 70-talet. Men sedan dess har man inte klarat att bygga nya bostäder i takt med befolkningsökningen, något som han menar bidrar till den ökande hemlösheten.

Dessutom menar han att avregleringen och marknadsanpassningen av bostadsmarknaden har gått för långt.

— Det har helt enkelt inte byggts bostäder som motsvarar befolkningsökningen och inte heller byggts lägenheter med rimliga hyror för de svaga grupperna. Gör vi inte något åt bostadsmarknaden kommer vi inte att kunna lösa dagens hemlöshet, säger Hans Swärd.

Se hela listan på de kommuner med flest hemlösa på hemhyra.se.


  • Publicerad:
    2019-04-15 09:00