INRIKES. Den statliga utredningen om fri hyressättning presenteras inom kort – ett år tidigare än planerat. Orsaken ska vara att allas uppmärksamhet nu är riktad mot corona. Utredningen har mött massiv kritik redan innan har den presenterats.

Hyresgästföreningen är en av de aktörer som kritiserar förslaget om marknadshyror. Skärmbild.

Den utredning som tillsatts på regeringens initiativ är en del av den så kallade januariöverenskommelsen och som har till uppgift att skapa en modell för fri hyressättning på bostadsmarknaden. Utredarna har till maj 2021 på sig att presentera sina resultat.

Källor uppger dock för Aftonbladet att den kommer att läggas fram ”inom kort” samt att den ”smygs ut” när ”samhällets blickar är riktade mot den pågående coronapandemin”.

Januariavtalets punkt 44 beskriver en total omvandling av den svenska hyresmodellen. Fastighetsägaren ska få helt fria händer att hyressätta nybyggda bostäder. Enligt den nu gällande bruksvärdesprincipen från 1993 ska även faktorer såsom lägenhetens standard och utrustning, tillgång till gemensamma utrymmen och närheten till kollektivtrafik beaktas vid hyressättning.

Bakgrunden till utredningen är de uppenbara problem som finns på marknaden i Sverige idag och som är vanligt förekommande i liberalkapitalistiska ekonomier där det blir svårt att uppnå balans mellan olika intressegruppers behov. På hyresmarknaden finns aktörerna hyresgäster, bostadssökande och fastighetsägare.

Det finns flera exempel på problem i Sverige idag. Bostadssökande svenska ungdomar har svårt att hitta en bostad att hitta till ett rimligt pris – de diskrimineras ofta då icke-svenskar ges förtur till kontrakt.

Fastighetsbolagen bygger inte tillräckligt många hyresbostäder och de som byggs blir för dyra för de flesta bostadssökande. Dessa bolag pekar på att nybyggande försvåras av brist på tillgång till mark, svårighet med finansiering, höga produktionskostnader och skatter.

En svart marknad existerar sedan länge och växer i ökad takt. Transitboende blir allt vanligare, det vill säga att hyresgäster som drabbas av ständiga hyreshöjningar tvingas flytta när de inte har råd med hyran längre.

Det kommande förslaget om fri hyressättning i Sverige har redan mött kritik från många håll. Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder menar att det är taktlöst av regeringen och dess samarbetspartier att lägga fram utredningen i detta läge mitt under pandemin.

— Det gör mig så fruktansvärt upprörd, utropar Linder och fortsätter:

— Vi har massor av människor som förlorar sina jobb och är rädda för att inte kunna betala sina hyror. Då ska man gå fram med det här. Det är inte klokt.

Linder menar också att marknadshyror kan förvärra trångboddheten i Sverige.

— Redan nu har människor med låga inkomster svårt att ha råd med en nybyggd lägenhet, påpekar hon.

— Coronakrisen skriker efter planmässiga lösningar och sociala satsningar. Marknadshysteri, som varit rådande under de senaste decennierna i Sverige, kan inte lösa problemen. Frågan om rätten till en bra bostad är inte ett undantag, kommenterar Axel Lyckberg, ledande person inom 18 aprilkommittén, ett nätverk som mobiliserar protester mot marknadshyror, till Proletären.

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt kommenterar på Twitter:

Marknadshyror innebär mer trångboddhet och segregation. Vi ser just nu hur trångboddheten också leder till mer smittspridning. Ändå vill regeringen med C och L gå vidare med att införa marknadshyror. Så fullständigt tondövt och verklighetsfrämmande.

Vänsterpartiets vice ordförande Nooshi Dadgostar argumenterar i en intervju med Sveriges Radio mot Morgan Johanssons (S) påstående att marknadshyror bara kommer att gälla ”nyproducerade lägenheter och först de lägenheter som börjar byggas om några år”.

Dadgostar menar att hyresmarknaden inte fungerar med två parallella  hyressystem, utan att fri hyressättning riskerar att på sikt leda till marknadshyror för alla fastigheter. Och hon framhåller att Vänsterpartiet står fast vid sitt löfte att fälla regeringen om den går vidare mot marknadshyror.

— Vi tolererar inte marknadshyror, säger Dadgostar.


  • Publicerad:
    2020-05-02 21:20