MASSINVANDRINGEN. Nyanlända främlingar med barn ges 480 föräldrapenningdagar per barn oavsett barnens ålder. Det föreslås nu en viss begränsning för att förmå bidragsinvandrarna att förvärvsarbeta. Vänsterpartiet motsätter sig detta och tycker att det ska vara ”lika för alla”.

invandrarfamilj

Enligt dagens regler tar sig nyanlända främlingar med barn in i Sverige och plockar ut full föräldraförsäkring om 480 föräldrapenningdagar per barn oavsett ålder på dessa. Det har dock visat sig att bidragsinvandrarna vägrar söka förvärvsarbete när de tillåts gå hemma med föräldrapenning. Nu föreslås en viss begränsning av främlingarnas privilegier.

Regeringens utredare Lars Arrhenius föreslår att föräldrar som kommer till Sverige med barn över ett års ålder ska få 200 föräldrapenningdagar per barn. Om barnen är äldre än två år vill han ge dem 100 dagar per barn. Arrhenius anser att de nya reglerna skulle motsvara hur många dagar vanliga svenskar har kvar av föräldraförsäkringen när barnen blivit lite större.

— Då tycker jag att det är en rimlig lösning att de barn som kommer till Sverige får samma möjligheter att umgås med sina föräldrar som andra, säger Arrhenius.

Moderaterna föreslår att invandrarfamiljer med tillfälliga uppehållstillstånd ska ges föräldrapenning tills deras barn är ett år gamla, men att de därefter ska försöka lära sig svenska och söka arbete.

Annika Strandhäll som är socialförsäkringsminister, vill förmå invandrarkvinnor att arbeta och ”integreras”.

— Det här kommer att vara en viktig pusselbit för att förbättra integrationen av utrikesfödda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden, säger Strandhäll.

Det nya förslaget om att delvis begränsa de pengar som betalas ut till främlingar som kommer till Sverige med barn läggs fram efter att landet drabbades av massinvasionen av asylsökande invandrare förra hösten.

Vänsterpartiets Vivianne Johansson motsätter sig dock förslaget och tycker att det ska vara ”lika för alla”. Med detta menar vänstern att alla utlänningar som befinner sig i vårt land, oavsett hur gamla deras barn är, ska ges 480 föräldrapenningdagar per barn vilket är vad nyblivna svenska föräldrar får.

— Det är uppseendeväckande, att man tycker att man ska dela in människor efter hur länge man varit i Sverige. Vi tycker att försäkringen ska vara lika för alla, säger Johansson.

Socialförsäkringsminister Strandhäll menar dock att de nya reglerna är just ”lika för alla” och att främlingarna ska få samma kompensation som normala svenska föräldrar med äldre barn.

— Nu ser vi faktiskt till att regelverket blir lika för alla, i och med att utgångspunkten har varit just att man kompenseras som en normal svensk förälder har kvar, säger Strandhäll.

De nya reglerna är tänkta att att börja gälla 1 juli 2017.

Källa:
Begränsad föräldrapenning till nyanlända


  • Publicerad:
    2016-10-29 12:25