ÖVERSTATLIGHET. När polska författningsdomstolen underkänner EU-domstolens rätt att ogiltigförklara beslut tagna av den disciplinära nämnd som granskar Polens Högsta domstol – tros man ta ett viktig steg mot polexit.

Polens författningsdomstol har nu i praktiken beslutat och deklarerat att polsk lag står över EU-lagstiftning. Agerandet tros av många komma leda till en polexit – Polens utträde ur EU.

Domen föll sedan EU-domstolen stipulerat att Polen omgående måste avblåsa all aktivitet i landets HD:s disciplinära nämnd.

Nämndens uppdrag består i att granska ledamöterna i HD – och kan upphäva dessas immunitet, reglera deras löner och ställa dem inför rätta.

Författningsdomstolens domare Stanislaw Piotrowicz betonar att den polska konstitutionen inte medger dekret av den typen som EU-domstolen nu gått ut med till den polska domstolen.

EU har i åratal på olika sätt försökt motarbeta juridiska beslut tagna av det regerande nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa (PIS).

Till skillnad från EU vill vi stävja korruption och utkräva ansvar.
Medan EU-kommissionen hävdat att besluten demolerar ”det demokratiska rättsväsendet” – har den polska regeringen påtalat reformernas betydelse för att stävja korruption samt – några fall – det nödvändiga att utkräva ansvar även från ledamöter i Högsta domstolen.

Polens underkännande av EU-domstolens maktställning ses av många bedömare som inledningen på en process som oundvikligen leder till polexit.

EU:s förre rådsordförande Donald Tusk, nu ledare för det polska oppositionspartiet Medborgarplattformen, är upprörd över ”ambitionen hos PIS att få Polen att lämna EU”.

Bara vi polacker kan framgångsrikt motsätta oss detta”, skriver han på Twitter.

EU-domstolen skärpte under torsdagen tonen mot Polens författningsdomstol och regering ytterligare, då man förklarade att domstolens underkännande av giltigheten för EU-lagstiftning i Polen är ”fullkomligt oacceptabelt” samt att ”medlemsstaten har att vidta åtgärder i enlighet med utslaget”.


  • Publicerad:
    2021-07-15 20:45