MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Nordfront återpublicerar en artikel från Vastarinta där Nordiska motståndsrörelsen i Finland uttalar sig om förbudsdomen.

Rättegångsprocessen för att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen i Finland initierades av den finska polisstyrelsen. Vi anser det vara häpnadsväckande att polisstyrelsen vill förbjuda Motståndsrörelsen, trots att motsvarande rättsprocesser aldrig har inletts mot kriminella organisationer som sysslar med mord, droger eller prostitution. Genom förbudsrättegångarna skickar den finska eliten ett budskap om att nationalism är ett värre brott än mord eller våldtäkt.

Som det nämndes redan i tingsrättens dom så har Nordiska motståndsrörelsen aldrig definierats som organiserad brottslighet. Organisationens finska publikationer eller ledande aktivister har aldrig dömts för ärekränkning, uppmaning till brott eller ens hets mot folkgrupp. Den typen av gärningar har inget med organisationens verksamhet att göra, som istället handlar om nationell politisk organisering emot globalismen och den påtvingade mångkulturen.

LÄS ÄVEN: Finska Polisstyrelsen: Yttrandefriheten gäller inte nationalsocialister

Politisk organisering för nationell frihet och självständighet måste därför vara det värsta hotet mot Finlands korrumperade maktelit och media, vilket är anledningen till att de ivrigt propagerat för ett organisationsförbud. Man vill förbjuda Motståndsrörelsen för att vi är en kompromisslös politisk oppositionsrörelse. Repressionen mot nationella blir allt hårdare från polis och ”rättsväsende”, och samtidigt kräver eliten ännu öppnare även grundandet av ”Eurafrika”. Varje justitiemord stärker dock endast kampviljan hos Europas nationella organisationer.

Hovrätten konstaterar i sitt beslut att ”goda seder inte strikt kan definieras i lagen utan dess innehåll beror på tidens rätts- och moraluppfattningar”. Med andra ord kan den politiska eliten i det nuvarande systemet utnyttja sin maktposition (som man sedan orwellianskt beskriver som ”tidens rätts- och moraluppfattningar”) för att förbjuda sanna oppositionsrörelser. ”Verksamheten behöver inte vara brottslig för att vara olaglig”, skriver hovrätten vidare i sin dom.

Hovrätten understryker att ”friheten till en kontroversiell politiskt diskussion inte kan uppfattas som en absolut rättighet”. Det här är ett starkt ställningstagande för politisk censur. Enligt hovrätten får inte ens viktiga ämnen diskuteras om det är för kontroversiellt, även om diskussionen i övrigt ryms inom rådande lagar om hets mot folkgrupp eller ärekränkningar

Hovrätten tog dessutom ett betydande steg mot ett förbud av revisionism. En av de mest avgörande ”bevisen” i målet var en artikel från Kansallinen Vastarinta om ”förintelseöverlevaren” Nena Kafkas lögner om att hon ska ha varit i en gaskammare i Flossenburgs koncentrationsläger. Detta trots att det enligt den officiellt ”godkända” historien om ”förintelsen” i själva verket inte fanns några gaskammare i Flossenburg.

Enligt hovrätten var avslöjandet av Kafkas lögner en grund till att förbjuda Motståndsrörelsen. Man menar att ”folkmordet på judarna är en sak man inte får ifrågasätta eller förminska genom att framföra åsikter”. Hovrätten anser att så kallad förintelserevisionism kräver starka vetenskapliga grunder bakom sig. Artikeln om Kafka grundade sig dock i den officiella historieskrivningen, inte i ”alternativhistoria”. Domstolens argumentation framstår istället endast som ett dåligt svepskäl för att tysta åsikter som irriterar judar.

Vinner domen laga kraft?
Som Nordfront tidigare kunde meddela så vinner domen laga kraft 60 dagar efter att hovrätten meddelade den, med andra ord den 27 november. Detta för att man ska ha tid på sig att överklaga till Högsta domstolen.

Det är i skrivande stund ännu oklart ifall Högsta domstolen vill ta åt sig ärendet, samt exakt vad som annars händer i Finland efter den 27 november. Fram till dess kommer dock Motståndsrörelsens verksamhet att fortsätta som vanligt i Finland.

Åbo hovrätts dom går att läsa på finska HÄR.

Artikeln publicerades ursprungligen på Vastarinta.


  • Publicerad:
    2018-10-09 13:57