FÖRBUDSHETS. Den ideella föreningen, Svenska FN-förbundet har upprättat en namninsamling för att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen.

Den ideella globalistföreningen Svenska FN-förbundet – som försöker framstå som ett officiellt FN-organ i Sverige – har upprättat en namninsamling om att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen.

Med sin hemsida prydd av vajande Tyrrunefanor skriver föreningen att man vill förbjuda det de kallar rasistiska organisationer. Med namninsamlingen försöker man dra till sig uppmärksamhet från justitieminister Morgan Johansson. FN-förbundet skriver:

Bäste justitieminister Morgan Johansson,

Alla som bor i Sverige ska kunna röra sig fritt utan att mötas av rasistiska eller nazistiska organisationer på gator och torg. Trots det sprider sådana organisationer sin propaganda under Almedalsveckan i Visby, vid Bokmässan i Göteborg och på andra ställen.

Föreningsfriheten är grundläggande i en demokrati men den får inte användas för att krympa det offentliga rummet och sprida hat och hot mot individer och grupper. När rasistisk organisering och aktiviteter hotar det öppna samhället och kränkningar leder till tystnad och rädsla måste samhället agera.

FN:s rasdiskrimineringskonvention kräver att rasistisk organisering stoppas. Alla ska ha rätt att under trygga former vistas på gator och torg i våra städer.

Det man konkret önskar sig är ett förbud mot deltagande i en laglig politisk organisation och ett registrerat parti som Nordiska motståndsrörelsen. Regeringen har dock redan inlett ett förbudsförsök mot sin opposition.

Sedan juli 2019 har en av regeringen tillsatt kommitté utrett ett förbud mot deltagande i så kallade rasistiska organisationer. I slutet av februari annonserade kommittén via TT, att de kommer att uppmana riksdagen att rösta igenom förbudslagen.


  • Publicerad:
    2021-03-29 19:30