POLITIK. Dagens Nyheter hävdar att förslaget om förbud mot rasistiska organisationer är ett ”tankeförbud”. Samtidigt kräver man hårdare repression mot Nordiska motståndsrörelsen.

Juden Albert Bonnier är styrelseordförande för Bonniers, som äger vithetshatande Dagens Nyheter.

Bonnierägda Dagens Nyheter tar i en ledarartikel idag ställning emot förslaget att förbjuda rasistiska organisationer, som häromdagen läckte ut från Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer, vilken tillsattes av regeringen i juli 2019. Utredningen ska lämna sitt betänkande i april.

Artikelförfattaren konstaterar att kommitténs förslag är ute på mycket djupt vatten:

Vad är rasism? Är det … strukturer som genomsyrar hela samhället? Eller helt enkelt fördomar mot andra människor baserade på deras hudfärg och/eller kultur? Framför allt: om det blir straffbart att vara medlem i en organisation som inte begår brottsliga handlingar kommer vi farligt nära ett tankeförbud.

Som jämförelse tar DN upp den ett år gamla lagen om förbud mot samröre med terrororganisation, som visat sig så tandlös att den inte lett till ett enda åtal.

Vidare menar DN att det inte bara är åsiktsfriheten som hotas av lagförslaget utan även rättssäkerheten:

Hur svårt skulle det inte vara att bedöma budskapen från dem som lärt sig att hitta synonymer till hatets språk, som skriver ”den globalistiska eliten” när alla vet att de syftar på judar, ”kulturberikare” när de avser muslimer?

Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Förslaget kritiserades också av Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, när han intervjuades av Sveriges Radio Ekot:

— Det är en sak för lagstiftarna att avgöra om en viss individ har gett uttryck för hets mot folkgrupp. Det är en annan sak att avgöra om en hel organisation ger uttryck för det.

Mattson säger också att den största risken för våld i den ”högerextrema” miljön kommer från ensamagerande, och att våldsbejakande personer kan bli svårare att följa för polisen om de inte är organiserade.

Lagförslaget riktas mot Nordiska motståndsrörelsen
Redan i direktiven från regeringen till kommittén framgår det tydligt att det primära målet med lagstiftningen är att förbjuda den enskilda organisationen Nordiska motståndsrörelsen. Här har regeringen sneglat på det finska förbudet mot rörelsen härom året.

Men här menar DN att det inte behövs något juridiskt tveksamt organisationsförbud, utan att man mycket väl kan inskränka Motståndsrörelsens möjligheter att verka med dagens lagstiftning. Som exempel nämns lagen om kårförbud och att polisen kan ges direktiv att förlägga Motståndsrörelsens demonstrationer till avlägsna platser där det inte finns folk.

Lämplig plats för ett torgmöte eller en demonstration om DN får bestämma? Bild: Pixabay.

Vidare skriver DN:s ledarskribent:

Man kan förbjuda nazisterna att bära sköldar och flaggstänger som kan förvandlas till spjut. Man kan till och med lagstifta mot deras symboler när dessa används som underförstådda hot.

Dagens Nyheter är alltså så skrymtaktiga att de å ena sidan påstår sig värna den grundlagsskyddade åsiktsfriheten, samtidigt som man gärna ser att handlingsfriheten att nyttja denna åsiktsfrihet inskränks fullständigt för obekväma politiska motståndare.

Enligt uppgift från TT står en majoritet av riksdagspartierna – S, M, KD, C och MP – bakom ett förbud, medan SD, V och L är emot. Dessutom är flera tunga remissinstanser, som lagrådet, polisen och forskarna, också emot lagstiftningsförslaget.


  • Publicerad:
    2021-03-02 11:55