EUROPA. En förkrossande majoritet i EU-parlamentet röstade under dagen igenom en motion som uppmanar medlemsländerna att förbjuda så kallade nazistiska och nyfascistiska organisationer. Islamistiska terrorgrupper eller kriminella våldsvänsterorganisationer omfattas inte av uppmaningen.

EU vill tysta det nationella motståndet inom unionen.

Med siffrorna 355 mot 90 röstade EU-parlamentet idag ”ja” till en motion som uppmanar den globalistiska unionens medlemsländer att förbjuda det man kallar för ”nynazistiska och nyfascistiska organisationer”.

Enligt Europaportalen är ledamöterna oroade över ”den ökande normaliseringen av fascism, rasism och främlingsfientlighet”. I motionen nämns också Anders Bering Breiviks dåd som ett varnande exempel, trots att Breivik varken var fascist, nationalsocialist eller organiserad i någon organisation överhuvudtaget.

Man använder också Norden som ett varnande exempel på växande nationalsocialism och fascism, likväl som Polen, Grekland, Italien, Tyskland, Frankrike och Lettland.

Förutom ett förbud av nationella organisationer uppmanar man medlemsländerna att skärpa hatbrottslagstiftningen, att man tar tag i ”rasism och fascism” i idrottsvärlden – framförallt inom fotbollen – och att man etablerar effektiva så kallade Exit-program för personer som vill lämna ”våldsamma nynazistiska och nyfascistiska miljöer”.

Att motionen klubbades igenom innebär dock inte automatiskt att medlemsländernas lagstiftning förändras, och ett sådant förbud strider mot flertalet EU-länders grundlagar, varför det återstår att se hur och om uppmaningen kommer att implementeras.

I Sverige har dock politiker från flertalet riksdagspartier sedan i somras talat om ett förbud mot Nordiska motståndsrörelsen och i Finland har organisationen förbjudits genom två domstolsbeslut. I det senare fallet väntar en eventuell förhandling i Högsta domstolen om ett slutgiltigt avgörande i frågan.

Källor:
EU-parlamentet uppmanar: Förbjud nyfascistiska organisationer
Parliament demands ban on neo-fascist and neo-Nazi groups in the EU


  • Publicerad:
    2018-10-25 18:45