MOTSTÅNDSRÖRELSEN. I Finland kom nyligen en hovrättsdom om förbud mot Nordiska motståndsrörelsen, samtidigt som politiker i Sverige diskuterar olika alternativ för att försöka stoppa organisationens framfart. Nu har även norska politiker gett sig in i diskussionen och kommunalrådet i Fredrikstad vill nu införa lokala inskränkningar i grundlagen.

I förgrunden Fredrikstads kommunalråd Jon-Ivar Nygård (AP). Till vänster Kjell Ingebrigtsen från partiet Rødt och till höger Hilde Bjørndal Nesøen, också från Rødt.

Det är det socialdemokratiska kommunalrådet i den norska staden Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, som nu går ut hårt med att förespråka ett förbud mot Nordiska motståndsrörelsen. Han säger sig vilja stoppa organisationen ”med alla tillgängliga medel”, bland annat genom att ”göra det svårt” för Motståndsrörelsen att demonstrera i staden.

— Jag tänker att alla åsikter inte är lika mycket värda. Nazistiska budskap har inte samma värde som andra åsikter, säger det totalitära kommunalrådet.

Eftersom att organisationer inte kan förbjudas på lokalnivå vädjar Nygård nu till det norska Stortinget att utforma ett nationellt förbud av Motståndsrörelsen.

— Jag vill be nationella myndigheter att utvärdera huruvida man bör utreda ett förbud mot den typen av organisationer, säger Nygård.

Kommunfullmäktige i Fredrikstad ska också behandla ett förslag om att förhindra att Motståndsrörelsen får tillgång till opinionsbildning i stadens offentliga rum. Nordfronts norska systersida Frihetskamp har dock avslöjat att det inte är Nygård själv – utan en grupp vänsterextremister – som ligger bakom förslaget, som i lögnpressen beskrivs som ett ”medborgarförslag”.

Mer specifikt är det personer från partiet Rødt – en sammanslagning av små marxistiska och trotskistiska sekter – som skrivit ihop motionen som Nygård nu förespråkar offentligt.

Förslaget möter motstånd
Alla är dock inte lika förtjusta i förbudshetsen som Nygård. Högt uppsatta tjänstemän i Fredrikstads kommun, såsom kommunchefen och kommunjuristen, kritiserar förslaget och understryker att det råder yttrande- och föreningsfrihet i Norge och att förslaget strider mot landets grundlagar.

Även oppositionspartiet Høyres Truls Vegaard är kritisk.

— Jag upplever det som väldigt obehagligt ifall Fredrikstad ska bli en slags föregångskommun när det kommer till inskränkningar av yttrandefriheten, säger han till Fredriksstad Blad.

Juristen Anine Kierulf från Norges nationella institut för mänskliga rättigheter (NIM) kallar samtidigt förslaget för ”problematiskt” och säger i ett uttalande att ”Norges grundlagar förbjuder förhandscensur” samt att man inte kan förbjuda organisationer att demonstrera, inte ens om det framförs ”skrämmande budskap”.

Till Frihetskamp kommenterar Haakon Forwald, som är Nordiska motståndsrörelsens ledare i Norge:

— Från kommunisternas sida handlar det väl mest om att försöka skapa rubriker i lögnpressen, och inte minst att samla några PK-poäng hos systemet. Samtidigt ser de väl att vi har vind i seglen och är väldigt aktiva i Østfold, och man önskar nog därför att försöka sätta käppar i hjulet för oss.

— När det gäller kommunalrådet så är han själva definitionen av en folkförrädare.

Forwald menar att grundlagsskyddade rättigheter inte betyder mycket för kommunalrådet ifall han får en chans att, likt kommunisterna, skapa rubriker i lögnpressen. Han menar att även Nygård ser Motståndsrörelsens framfart som ett hot.

— Detta bekymrar förstås folkförrädarna och herrarna de tjänar. På goda grunder naturligtvis, säger Forwald.

Haakon Forwald, ledare för Nordiska motståndsrörelsen i Norge.

Forwald poängterar också att förbudshetsen i Fredrikstad inte under några omständigheter kommer att kunna stoppa Motståndsrörelsen i staden.

— Frihetskampen fortsätter, och utspelen från systemet visar bara att vi gör allt rätt. Vi rekryterar bra i Østfold och uppslagen i lögnpressen har genererat en hel del nya läsare på Frihetskamp, samt flera medlemsansökningar. Både aktivismen och de offentliga aktionerna kommer att fortsätta som förr, om de inte till och med trappas upp. Detta är också något vi kommer att diskutera i denna veckas avsnitt av Frontlinjen.

Läs mer om utvecklingen i Fredrikstad på Frihetskamp.


  • Publicerad:
    2018-10-09 13:32