JUDISK MAKT. Den internationella judenhetens lögner och förbudshets mot Nordiska motståndsrörelsen får inget gott betyg bland folket.

Tidigare under veckan gick ”Samarbetsrådet för judar och kristna” ut med en uppmaning om att å ”den internationella judenhetens” vägnar ”vidta alla nödvändiga åtgärder för att utplåna den nordiska motståndsrörelsen”.

Den grundlagsvidriga uppmaningen spetsades till med ett omedvetet humoristiskt och medvetet förljuget Youtubeklipp.

Klippet – som typiskt nog inte går att kommentera – har endast fått 1 523 visningar och 7 gillamarkeringar, medan de inloggade användare som förkastar filmens många lögner om Nordiska motståndsrörelsen i skrivande stund kan räknas till 314.

De filmer som sanningsenligt och objektivt beskriver Nordiska motståndsrörelsens frihetskamp och som ännu inte blivit censurerade av det judiskägda Youtube har däremot dels betydligt fler tittare samt ofta en till över 90 procent positiv respons.

Folkets kyliga mottagande av den internationella judenhetens förbudshets följer ett tydligt mönster. Tidigare under månaden fick till exempel den svenska regimens överhuvud Stefan Löfven utstå massiv kritik på Twitter efter ett antinazistiskt utspel. När senare socialdemokraten Sara Heikkinen Breitholtz ville förbjuda Nordiska motståndsrörelsen fick hon se sig kraftigt ”utgillad” av en kristdemokrat som i starka ordalag kritiserade hennes förslag. När nyheten sedan nådde en populär SD-grupp på Facebook med hundratusentals medlemmar fortsatte nedsablingen av makthavarnas desperata förbudssträvan.


  • Publicerad:
    2018-08-26 21:10