YTTRANDEFRIHET. Författaren och juden Göran Rosenberg går i en krönika i Sveriges Radio till hårt angrepp mot yttrandefriheten och de ”asociala medierna” där människor fritt kan sprida ”dödligt gift”.

Göran Rosenberg (Twitterbild)

Den judiske författaren och journalisten Göran Rosenberg går i en krönika i SR P1:s veckomagasin Godmorgon världen! till hårt angrepp mot yttrandefriheten och vad han kallar för ”ordens gift”. ”Det var ord som ytterst gjorde Förintelsen möjlig”, skriver han.

Rosenberg tycker sig se en naivitet och ett lättsinne hos yttrandefrihetsförespråkare som anser att ord bör bemötas med ord. Han anser att ord kan döda och skada rent fysiskt och liknar dem som förespråkar yttrandefrihet med dem som förespråkar rätten att bära skjutvapen i USA:

Lika lite som en jaktlicens kan ge tillåtelse att fritt döda eller såra, lika lite kan yttrandefriheten göra det. De som kämpar för rätten att använda ord för att hetsa och hata, kan i den bemärkelsen jämföras med dem som kämpar för rätten att bära skjutvapen.

Rosenberg anser att de som förespråkar en frihetlig eller liberal hållning till yttrandefriheten ger ”uttryck för en bristande erfarenhet av vad ord har visat sig kunna göra med både friheten och den liberala demokratin”. Denna erfarenhet menar sig däremot Rosenberg ”av familjehistoriska skäl” i egenskap av jude ha.

Därefter går Rosenberg till ilsken attack mot de möjligheter till kommunikation som den digitala revolutionen har fört med sig i form av vad han kallar för ”asociala medier”:

De asociala medierna är de giftiga tungornas perfekta medium. Här kan vemsomhelst, i skydd av anonymitet eller falsk identitet, i miljontals ekokammare och filterbubblor världen över, sprida giftiga ord om vemsomhelst, utan minsta möjlighet för den förgiftade att försvara sig, än mindre få upprättelse. Till giftet på nätet hör ju att det kan fortsätta att verka i nätets sökmotorer, och i trådar på asociala medier, hur länge som helst.

Han anser också att de etablerade medierna har anpassat sin journalistik till de asociala mediernas flöden och ”inbyggda brist på publicistiskt ansvar”. Den slutsats Rosenberg drar är att det nu är dags att reglera yttrandefriheten så att inte ”ord som kan såra och döda” ska tillåtas.

Konsekvenserna av det som Rosenberg föreslår skulle bli att vanliga människors möjlighet att uttrycka och sprida åsikter skulle begränsas kraftigt, och att Bonnierägda medier och statskontrollerad radio och tv skulle få patent på att kontrollera vilka ord som ska få yttras.

Att fria medier som Nordfront skulle omfattas av Rosenbergs yttrandefrihet måste betraktas som ytterst osannolikt.

Källa:
Krönikör Göran Rosenberg: Tungors gift


  • Publicerad:
    2018-12-02 18:25