JUDISK MAKT. Kritik av judisk makt blir till ”antisemitisk hatlista”. Nu vill Bonnier förmå Google att stoppa faktaspridning kring judiska intressen inom media.

Skärmdump från Expressen.se

I artikeln ”Antisemitisk hatlista sprids via Google” försöker den judiskt ägda tidningen Bonnier nu förmedla bilden till sina läsare att det finns en sida som förmedlar förtäckta dödslistor över judar. Syftet är att få Google att ta bort sidan från Internet så att inte innehållet får vidare spridning.

I själva verket ägnar sig sidan åt kritik av judisk makt i Sverige genom att lista och förklara vilka judar som styr ”svensk” massmedia och hur dessa påverkat svenskt opinion i årtionden.

Expressen nämner aldrig sidans namn så att läsaren själv kan bedöma innehållet, men utifrån de citat som den judiska tidningen klippt ur kan Nordfront avslöja att det rör sig om sidan Judarna och deras makt.

I Expressens artikel förfasar man sig över att den judiske journalisten Göran Rosenberg står på ”hatlistan”. Följande står om Rosenberg på sidan:

Stående kolumnist för Dagens Nyheter. Rosenberg har hävdat att judar ofta har propagerat för mångkultur och invandring i sina icke-judiska värdländer eftersom det gynnar dem som grupp. Han sade samtidigt att ”den europeiska judenhetens framtid beror på vår förmåga att forma ett mångkulturellt samhälle”.

Sidans citat om Rosenberg följs av ett citat från Rosenberg själv där han säger att judar har alltid trivts i mångkulturella samhällen och att det är förenligt med judiska intressen att arbeta för att europeiska nationer blir just detta. Den ”antisemitiska propagandan” består alltså i att sidan citerat Rosenberg egna ord.

Expressens artikel är skriven av David Baas som själv spridit verkliga hatlistor över oppositionella svenskar tillsammans med Expressen.

Källa:
”Antisemitisk hatlista sprids via Google”


  • Publicerad:
    2018-03-07 10:40