INRIKES Att Sverige fått ett allt sämre rykte internationellt är något som regeringen nu vill åtgärda. För ändamålet har Svenska institutet fått i uppdrag att bilda en ”specialgrupp” som ska sprida propaganda om landets förträfflighet.

Det är framförallt bilden av Sverige i muslimska länder som oroar politikerna. Enligt regeringen har det pågått en ”desinformationskampanj” i muslimsk media, där Sverige utmålas som ett islamfientligt land där koraner bränns. Dessutom har många utländska tidningar hävdat att Socialtjänsten beslagtar muslimska barn enligt LVU.

För att råda bot för detta har regeringen gett Svenska institutet i uppdrag att inrätta en ”Team Sweden-grupp”, som ska motverka den negativa bilden av Sverige internationellt.

— Dels finns det en säkerhetsmässig komponent. Vi vet att aktörer medvetet sprider felaktigheter som riskerar att få väldigt drastiska följder. Dels ser vi hur många företag påverkas av Sverigebilden. De här budskapen kan ibland få direkta följder i deras resultaträkningar, säger utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) till DN.

Men istället för att bemöta den påstådda desinformationen tänker man satsa på att framställa Sverige som ”ett innovativt land, med fokus på den gröna omställningen och digitaliseringen”.

— Det finns mycket att vinna på det. Det här är saker som Sverige redan förknippas med och som efterfrågas i många länder, säger Johan Forssell.